Constanza Trade (Tom Lassing)

Hoe verschillende zielen dezelfde gedachten kunnen hebben bewees Jack Hoogland vorige week. Ik liep namelijk al rond met het idee een artikel te schrijven over het feit dat je vaak precies het tegenovergestelde moet doen van wat iedereen verwacht.
En Jack schrijft er een dag later een artikel over.
Waarom dacht ik er aan?
Iedereen en zijn schoonmoeder heeft het er nu over dat de dollar zal stijgen. Ook Jack heeft het daar over.
Er is een vrijwel totale consensus over die stijgende dollar en de dalende Yen, euro en renmimbi/yuan.
Er is ook veel voor te zeggen. Volgens de Amerikaanse overheid komt de Amerikaanse economie op stoom en ook de FED is van mening dat er een discussie over de richting van de rente gevoerd mag worden. Vorige week kwam het rentebesluit en de meeste analisten waren vooraf van mening dat de rente zou stijgen.
En dat is weer gunstig voor de dollar.
Er is dus echt veel te zeggen voor de stijgende dollar.
Maar het beleid van de Amerikaanse regering is al sinds 1974 dat de dollar gaandeweg steeds minder waard wordt. Dat moet ook, willen ze de onmetelijk grote Amerikaanse schulden betaalbaar houden.
Het kan dus eigenlijk niet zo zijn dat die dollar ook echt structureel meer waard gaat worden. Dat is als het ware een boekhoudkundige onmogelijkheid voor de lange termijn.
Maar iedereen is het eens over die stijgende dollar. De Constanza trade is precies het tegenovergestelde doen. Wees stronteigenwijs en ga uit van een dalende dollar…
Je zou wel gek zijn zou je denken, maar de vraag is hoe we over een jaar na nu over denken. De dollar staat nu (als ik het schrijf) 1,14 ten opzichte van de euro.