Correctie AEX kan aanhouden

De top van het herstel vanaf 194,99 punten lijkt voorlopig te zijn uitgekomen op een AEX-stand van 271,12 punten. Vanaf dat punt is het de afgelopen weken snel bergafwaarts gegaan, waarbij de AEX uiteindelijk… De top van het herstel vanaf 194,99 punten lijkt voorlopig te zijn uitgekomen op een AEX-stand van 271,12 punten. Vanaf dat punt is het de afgelopen weken snel bergafwaarts gegaan, waarbij de AEX uiteindelijk pas steun wist te vinden op 247 punten, de eerdere bodem van 14 mei jongstleden. Wat mogen we vanaf nu verwachten? Was dit dan de gehele correctie of zit er nog meer daling in het vat?
Voorkeursscenario
De bodem van de bear market lijkt te zijn gevonden op 194,99 punten en vanaf dat punt is de AEX begonnen aan een flink herstel via golf 1. Deze lijkt inmiddels geplaatst op 271,12 punten. Momenteel zijn er voor de korte termijn twee mogelijkheden, maar beide voorzien uiteindelijk in een verdere daling. De eerste mogelijkheid is mijn telling van de laatste dagen: scenario A. Vandaag is er een nieuwe mogelijkheid in de vorm van scenario B.
Scenario A:
Golf 1 liep vanaf 195 punten en is geplaatst op 271 punten. Golf 2 is vanaf 271 actueel en hierin is golf 2A geplaatst op 249 punten. Golf 2B kan geplaatst zijn op 257,69 punten. Golf 2C actueel. Een C-golf loopt via 5 subgolfjes: 3 golfjes in de richting van de trend (in dit geval neerwaarts) en 2 golfjes die corrigeren. Het lijkt erop dat we sinds een stand van 247 punten gisterochtend in een corrigerend golfje terecht zijn gekomen.
Scenario B:
Golf 1 liep vanaf 195 punten en is geplaatst op 271 punten. Golf 2 is vanaf 271 punten actueel en hierin is golf 2A geplaatst op 247 punten. Golf 2B zou dan sinds gisteren actueel zijn. Via scenario B komen we langs een omweg uiteindelijk toch weer in een daling terecht: golf 2C moet dan gewoon nog in zijn geheel komen.
Conclusie: golf 1 is afgerond bij een stand van 271 punten. Golf 2 is actueel. De trigger voor een verdere daling ligt nu op 247 punten. Hieronder is de daling naar de zone 240-220 begonnen om golf 2 te complementeren. Als stop-loss hanteren we maximaal 271 punten voor neerwaarts gerichte posities.
Conclusie week 26
De conclusie voor deze week: afwachten in de zone tussen 247 en 271 punten. De correctie van de AEX kan nog even aanhouden, maar uiteindelijk lijkt de weg naar het zuiden mij het meest voor de hand liggend. Een index onder 247 punten betekent dat de laatste fase van de daling is ingegaan. In dat geval is het koersdoel 240 à 220 punten.
Leon van Dam
Optiespecialist
Voor de bijbehorende grafiek verwijzen wij u naar het weekblad.