De Fiscal Cliff

De verkiezingen zijn voorbij, en men heeft 3 miljard euro uitgegeven aan verkiezingspropaganda om uiteindelijk in hetzelfde straatje te eindigen. Obama president, maar dat wist u al. Nu het stof is gaan liggen zal u meer en meer het woord “Fiscal cliff” tegenkomen. Maar wat is dat, die Fiscal Cliff? Dat bezuinigen niet Amerika´s sterkste punt is weten we al langer. De wet (Budget Control Act) werd in 2011 ontworpen en aangenomen om de Republikeinen en Democraten te dwingen om na jarenlang gesteggel het eens te worden over manieren om het hoge begrotingstekort te verkleinen. De enige politieke oplossing waarover men het toen eens was, was het doorschuiven van het probleem naar 31 december 2012. Mischien dachten de heren politici dat dan de Maya kalender op 21 december 2012 voor andere problemen kan zorgen die de aandacht wat zou afleiden.

De maatregelen die op 1 januari 2013 echter automatisch in werking treden als de begroting niet op een andere manier in evenwicht kan worden gebracht, maar waarvan gevreesd wordt dat ze Amerika in een diepe resessie zouden storten (fiscal cliff) zijn onder andere:
· Het beëindigen van de ‘Bush tax cuts’ (wat neerkomt op een belastingverhoging op inkomen). De tarieven van de inkomstenbelasting zouden 4 à 5% stijgen, terwijl hogere inkomens nog een aantal voordelen verliezen.

· Besparingen op defensie, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen.

· Verhoging van de socialezekerheidsbijdragen.

Ze zouden het begrotingstekort halveren en de staatskas volgend jaar spekken met bijna 500 miljard euro. Overigens nog steeds een fractie van de gigantische nationale schuld die inmiddels 16 biljoen dollar bedraagt, ofwel 52.000 dollar per Amerikaan. In Nederland is dat 27.000€ per persoon. Verwijtende vingers naar Europa kunnen de Amerikanen ook beter laten want als men kijkt naar het aandeel van de lopende staatsUITGAVEN die moeten gefinancierd worden met leningen, dan blijkt Amerika 37% te financieren en Griekenland 30%. Ter herinnering, Nederland en Belgie streven een begrotingstekort na van 3%! Begint uw kwartje te vallen in de Fiscal Cliff? Griekenland kan echter rekenen op “Europa” om hen uit het moeras te trekken, maar wie gaat (kan) dat met Amirika doen? Politiek zit het muurvast in Amerika, en de gemakkelijkste oplossing zal weer het doorschuiven van het probleem zijn en waarschijnlijk nog een aantal rondjes geldcreatie. Maar… zoals de Amerikanen de rest van de wereld reeds lang duidelijk hebben laten verstaan It´s our dollar, and your problem.