De Gouden Hara Kiri (Brecht Arnaert)

In mijn vorige editie legde ik u uit waarom ik niet verwacht dat de dollar nog kan zakken: enerzijds is voor een nieuw monetair akkoord genre Plaza (1987) geen fiscale ruimte meer, anderzijds is zélfs met een devaluatie van de dollar (laat ons voor de gein eens – 4% nemen) de wereldvraag naar dollars zo groot, dat de stijging zich toch doorzet.
Behalve … in één scenario. Dat van de Gouden Hara Kiri. Ik had die optie drie jaar geleden al eens besproken (zie MT Februari 2014) maar ze leek mij omwille van het psychopathische karakter ervan zo onwerkelijk, dat ik ze slechts terloops even vermeldde. Sinds het mij echter duidelijk geworden is dat we wel degelijk door “snakes in suits” worden bestuurd, lijkt mij dat scenario desalniettemin met de dag waarschijnlijker. Volgt u mijn redenering even mee.
Lees verder