De lange neus van Yellen (Walter Matthijssen)

Rente = economische groei + inflatie. Met deze eenvoudige formule zou je de rente moeten kunnen berekenen. Laat ons de twee factoren eens bestuderen. Economische groei. Economische groei kan je meten als je het Bruto Nationaal product vergelijkt met een periode ervoor. Indien er meer geproduceerd wordt en verkocht is, heb je uiteraard een stijging van het BNP. De schrik van economen zit dan weer in het feit dat door goedkoop krediet de economie kan ‘oververhitten’. Bij een oververhitting groeit de economie sneller dan gemiddeld en loopt de inflatie op. De productiecapaciteit, en het aanbod, kan met andere woorden de toename van de (binnenlandse) vraag niet volgen. Het gevolg is dat bedrijven meer willen produceren en investeren in extra productiecapaciteit. De werkloosheid daalt, werknemers stellen hogere looneisen waardoor de lonen stijgen. Daarnaast neemt de vraag naar grondstoffen toe. Het andere uiterste is uiteraard, als er geen vraag is, zoals nu, en grondstoffen dalen. Men is nu al blij dat men werk heeft en de loonkost daalt eigenlijk ook. Inflatie veroorzaakt dan weer de verwatering van de koopkracht van je geld door prijsstijgingen. Die prijsstijgingen worden o.a. veroorzaakt door de hogere lonen die bij een betere economie worden gevraagd. Indien er 2% inflatie is, wil je als spaarder een hogere rentevergoeding op je spaargeld dan de 2% inflatie die je rente opvreet. Nu heeft de ECB en de FED maar 1 regelknop om de economie te sturen en dat is de rente. In Amerika staat de rente al twee jaar op NUL. Verleden week was het grote moment voor de FED om aan te kondigen dat er eventueel een eerste renteverhoging zou plaatsvinden. De VS zijn al een tijdje aan het roeptoeteren, dat het zo goed gaat met de Amerikaanse economie en dat die groeit met een 2,5%. De inflatie in Amerika zou een 1,9% zijn. Dit maakt met mijn eenvoudige formule dat de rente op 4,4% zou moeten staan. In Europa is de groei 0,75% en de geharmoniseerde inflatie (van alle Europese landen samen) is zo goed als nul soms negatief! Met mijn formule kom je dan uit op een rente van 0,75% of minder. Dit is min of meer het rentetarief dat Draghi van de ECB aanhoudt. Volgens mij heeft Yellen, de voorzitter van de Fed een lange neus. Je hebt leugens en statistieken. Indien de FED mijn eenvoudige renteformule niet geleidelijk toepast, als er een normalisering van werkloosheid en economische groei is, moet je niet verschieten dat plotsklaps en onverwachts de rente dramatisch verhoogd zal worden. Om de euro te steunen zal de ECB onmiddellijk moeten volgen. Iets wat ieder land met een staatsschuld van 100% van het BNP kan missen als zuur bier. Alle spaarders die bijvoorbeeld vastzitten in een laag rentedragend product, bijvoorbeeld staatsobligaties of gestructureerde bankproducten, kunnen dan geen kant meer op. Onthoud: rente = economische groei + inflatie. Lees het financiële nieuws en neem zelf je beslissingen.