De oorzaak van Global Warming (Tom Lassing)

Ik ben eigenwijs. Ik weet dat bijna alle wetenschappers er samen wel uit zijn wat de reden voor de opwarming van de aarde is.
Ik denk echter ook dat de meeste van hen zich hebben laten verblinden door één oorzaak. Die ene oorzaak is de uitstoot van broeikasgassen.
Ik denk echter dat die hooguit ‘ook’ bijdragen aan het probleem.
Er zijn namelijk enkele andere oorzaken die in veel onderzoeken amper ter sprake komen.
Zo bestaat het grondoppervlakte van het dichtbebouwde Nederland ondertussen uit tot wel 10% asfalt. Dit betreft zowel wegen als asfalt daken.
Dit is zwart van kleur en warmt snel op in de zon. Veel sneller dan zonder dat asfalt, immers zou het daar dan groen zijn.
Willen we dus lokaal de opwarming aanpakken, dan zullen we ook eens moeten kijken naar dit probleem.
Was dit het? Neen!
Kijkt u eens naar onze landerijen.
De meeste stukken land liggen nu (half december 2016) braak. Dit houdt in, zwarte aarde is zichtbaar.
Een derde van het onbebouwde deel van Nederland is nu zwart omdat onze boeren de akkers leeg getrokken hebben en deze akkers heel de winter braak liggen.
Mijn buurman (ik woon naast een akker) heeft gelukkig dit jaar ‘iets’ gezaaid op zijn plak. De akker laat nu een groene waas zien. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Hoe ‘klein’ dan ook, deze bijdrage levert in ieder geval een stukje minder ‘zwart’ op.
Misschien een mooie kreet voor een ‘groene’ politieke partij: Wil je meer of minder ‘zwart”?
Het antwoord moet zijn: ‘Minder zwart’. Wie daar serieus iets racistisch in ziet, moet zich toch echt even laten nakijken.
Er is echter nog een derde reden waarom we de temperaturen zo zien oplopen.
Die derde reden bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het feit dat we steeds grotere delen van het land bebouwen met steden. Kijk naar de miljoenensteden en zie hoe die de laatste dertig jaar werkelijk gigantisch gegroeid zijn.
Maar vraag u ook af, en dat is het tweede deel van het derde punt, waar wij temperatuurmetingen verrichten.
We doen dat onder meer op vliegvelden en op plekken die de laatste dertig jaar veel intensiever bebouwd werden met woningen, kantoren en wegen.
Midden in New York is het gemiddeld zeker 6 graden warmer dan buiten die stad. Maar wie in de buitenwijk ooit dagelijks de temperatuur bijhield, die woont ondertussen door de groei van de stad, niet meer in een buitenwijk, maar woont midden in de stad. Natuurlijk is het daar warmer geworden.
Het is echter óók niet juist alleen de temperatuur te meten op plekken waar niets veranderd is. Feit is namelijk dat de wereld in zijn geheel wel heel anders geworden is. De groei van de steden, de groei van het wegennet, de andere manier van landbouw, het is allemaal realiteit.
Dat komt allemaal bovenop de uitstoot van broeikasgassen.
Alleen de uitstoot van de broeikasgassen pakken we met internationale verdragen aan. Er is nergens in de wereld de verplichting om lichtgroen asfalt te gebruiken voor wegen. Er is nergens in de wereld de verplichting om akkers in de winter groen te houden. Het is nog altijd niet verboden om zwarte daken te bezitten.
Als we serieus de opwarming willen tegengaan, dan moeten we vooral ook bij de mensen zelf beginnen. Maar ja, wil jij de politicus zijn die particulieren verplicht hun huis aan te passen zodat de asfalt dakbedekking een groen dak wordt? Degene die met dat voorstel komt, die gaat geen stemmen van getroffen huiseigenaren krijgen en gaat dus niet winnen. Inwoners willen immers gewoon keihard belogen worden met toezeggingen over cadeautjes, niet met aankondigingen die moeite en geld gaan kosten.

Nagekomen bericht:

20 dec. 2016: Mijn stelling gisteren dat er nergens de verplichting is om akkers groen te houden is nu in Nederland niet langer waar. In Nederland moet je na maïs geoogst te hebben direct een winterplant zaaien. Zo worden de voedingsstoffen in de akker vastgehouden en spoelen de nitraten niet langer in de winter weg. Eindelijk een heel goede maatregel die overigens blijkbaar nog niet erg strak wordt gehandhaafd. Mijn buurman doet het goed, mijn achterbuurman nog niet.