De waarheid achter bankrun Cyprus

Commentaren die er niet om liegen:
Angela Merkel laat zien wie de baas is in Europa: Duitsland
En: in plaats van alleen de Russische zwartspaarder flink aan te pakken, zet mevrouw Merkel ook het mes in het Europese depositogarantiestelsel. Dat is er ter bescherming van alle Europese spaarders, dus ook voor u!
En: het totale spaartegoed van alle Nederlandse huishoudens bedroeg in januari 2013 €328,4 miljard. Dit is het hoogste bedrag aan spaartegoeden dat het CBS ooit heeft gemeten. Er is dus heel wat te winnen voor de overheid en heel wat te verliezen voor de spaarder!

 

Onderbelichte feiten voor een meer genuanceerde kijk op de Cypriotische crisis:
Het bruto nationaal product (BNP) van Cyprus bedraagt € 16 miljard. Cyprus heeft echter € 17 nodig om overeind te blijven. Dat is meer dan 100% van het BNP. Ter vergelijking, Nederland heeft een BNP van € 836 miljard en België van € 511 miljard. Kunt u zich voorstellen dat Nederland meer dan 800 miljard moet lenen om te voorkomen failliet te gaan?
U moet zich ook de vraag stellen hoe dat kleine Cyprus al dat geld überhaupt terug moet betalen! Of zult u als burger en ondernemer in de eurozone uiteindelijk de rekening voorgeschoteld krijgen?
 
Op 22 september van dit jaar zijn de Duitse Bondsdagverkiezingen. De verkiezingscampagne van CDU/CSU wil Angela Merkel presenteren als de sterke leider in Europa. Zij zal de gewone Duisters beschermen tegen de te heftige gevolgen van de eurocrisis. De ‘boete’, die de Duitse overheid oplegt aan de kleine spaarders in Cyprus, moet u zien als een poging om vooral de eigen achterban en het Duitse electoraat te paaien. Het wrange is echter, dat de Duitsers tot nu toe geld verdienen aan de eurocrisis. Duitsland is een zogeheten safe haven voor beleggers. Daarom ontvangt u een negatieve rente, wanneer een Duitse staatsobligatie hebt gekocht. U legt dus geld toe en dat vloeit in de Duitse staatskas.
Het politieke landschap in het Midden Oosten is door de Arabische lente totaal veranderd. Syrië, een van de laatste bondgenoten van Rusland in die regio, staat op het punt om te vallen. Voor de Russen is nu het moment gekomen om met miljarden aan ‘steungeld’ nieuwe vrienden te maken. U raadt het al! Dat moet Cyprus worden.

 

Wist u dat Cyprus enorme gasvelden heeft? Het Aphrodite Gasveld is potentieel 3 to 9 biljoen kubieke meter groot. Het is niet helemaal toevallig dat Vladimir Putin en Rusland zich nadrukkelijk bemoeien met de Cypriotische crisis. U moet niet verrast zijn, als u binnenkort hoort dat Gazprom boringen verricht in de wateren rondom Cyprus. Maar dat is niet gratis!  Rusland moet wel een ‘entree fee’ betalen van  € 6 miljard. De Russen doen dat maar al te graag, want ze slaan twee vliegen in een klap. Ze krijgen en nieuwe uitvalbasis in oostelijke helft van de Middellandse zee en Gazprom krijgt de beschikking over nieuwe gasvoorraden.

Lees ook de nieuwsbrief over de missers van de ministers van Financiën! (via trendzoeker.nl)

Afgelopen weekeinde namen 17 ministers van financiën van de eurozone een waarschijnlijk fatale beslissing over de toekomst van de bankensector in Cyprus, maar ook in Europa. Om te voorkomen dat het land onder haar schuldenlast bezweek en alle banken kopje onder zouden gaan, bleek Europa bereid $ 10 miljard euro aan steun op tafel te leggen. Voorwaarde was wel dat ook spaarders, klein en groot, in dat land een offer zouden brengen in de vorm van een heffing op hun spaargeld. Voor deposito’s tot € 100 000 komt er een belastingaanslag ter waarde van 6,75%. Voor deposito’s boven € 100 000 bedraagt de aanslag 9,9%.
Inmiddels heeft de Cypriotische parlement deze voorstel verworpen. Cypriotische ministers zijn onderweg naar Moskou om met Russen te onderhandelen.

 

Marsorder
In de pers wordt hier en daar de suggestie gewekt als zouden de Cyprioten zelf over dit reddingsplan hebben mogen meedenken. Volgens the Financial Times zijn dit praatjes voor de vaak.  In de dagen voorafgaande aan de bijenkomst in Brussel waren de marsorders uit Berlijn binnen gekomen. De Duitsers zouden expliciet geëist hebben, dat Europa ‘slechts’ € 10 miljard aan het reddingsplan zou bijdragen. De rest moesten de Cyprioten zelf ophoesten. Het was de expliciete wens van Berlijn, gesteund door de Finnen, om het geld binnen te hengelen door de bankdeposito’s te belasten. Het waarom is duidelijk. Cypriotische banken hebben voor een bedrag van € 70 miljard aan deposito’s op rekeningen staat en ongeveer de helft ervan is van Russische herkomst. Het was in de ogen van mevrouw Merkel een brug te ver om de Duitse belastingbetaler rijke Russische oligarchen financieel bij te laten springen. In september van dit jaar zijn er verkiezingen en aan de rechterflank van de CDU/CSU opereert sinds kort een nieuwe en zeer geloofwaardige anti-Europa partij.

 

Alternatief
Er was en is overigens geen reëel alternatief voor de genomen beslissing. Een optie had kunnen zijn om geheel of gedeeltelijk de staatschuld gehouden in obligaties geheel of gedeeltelijk af te waarderen. Het leeuwendeel van de staatsobligaties is in handen van Cypriotische banken zelf. Een eventuele afwaardering had de balanspositie van de toch al zwakke banken verder aangetast. Eventueel had een deel van de rekening bij obligatiehouders van de banken zelf gelegd kunnen worden. Het toeval wil echter dat Cypriotische banken bijna geen obligaties hebben uitstaan. Ook dit was geen echt alternatief voor het belasten van de depositohouders.
Deze maatregel heeft echter tot grote woede en verontwaardiging op Cyprus en in de rest van Europa geleid. En terecht! Als de ministers van Financiën van de eurozone hadden besloten de deposito’s boven € 100 000 te belasten, dan was er waarschijnlijk geen opwinding ontstaan. De grove fout is, dat nu ook deposito’s van minder dan € 100 000 belast worden. Dat is in strijd met het Europa breed geldende depositogarantiesysteem!

Dit systeem vrijwaart kleine spaarders voor aanslagen van buitenaf in tijden van acute bancaire nood. De ministers hebben hun optreden verdedigd door te wijzen op de ‘bijzondere Cypriotische omstandigheden’, maar daar kun je vraagtekens bij zetten. Volgens de bekende Amerikaanse Paul Krugman hebben politieke leiders afgelopen weekeinde spaarders in alle lidstaten van de Europese Unie opgeroepen om hun spaarcentjes veiligheidshalve maar van de bank te halen. Een zogeheten bankrun dreigt in zijn ogen.
Volgens het IMF zijn veel Europese banken slecht gekapitaliseerd. Niemand mag vreemd opkijken, als vandaag of morgen opnieuw een bank in de problemen komt. Dat hoeft niet per se een bank in een van de perifere landen te zijn. Het is nog maar enkele weken geleden, dat Nederland SNS Reaal uit de brand moest helpen. Het is bijna een wetmatigheid, dat overheden in de nabije toekomst een begerige blik op de deposito’s van een bank zullen werpen als ze weer eens een redding moeten financieren. Er zullen altijd wel bijzondere omstandigheden te vinden zijn die een inbreuk op het depositigarantiesysteem rechtvaardigen. Laat dat maar aan onze hebberige politici over!

 

De Russen
Ter verdediging van de maatregel om depositohouders te belasten, wijzen Europese politici erop, dat op Cypriotische rekeningen waarschijnlijk heel veel Russisch zwart geld staat. Met behulp van de Cypriotische banken zou al dat geld witgewassen moeten worden.
De verdenking is niet geheel ongegrond. Dat er veel, heel veel Russisch zwart geld op Cypriotische rekeningen is terecht gekomen lijkt meer dan waarschijnlijk. Volgens de Centrale banken ging alleen al in 2012 een bedrag van $ 49 miljard de grens over.
Tegelijkertijd heeft Cyprus zich de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een financieel draaischijf voor het Russisch zakenleven. Veel Russische bedrijven houden tegoeden aan op Cyprus, evenals veel bedrijven die zakendoen met Rusland. De vennootschapsbelasting is er laag en de wettelijke bescherming is er hoger dan in Rusland zelf. Dat zijn ook allemaal redenen voor bijna elke Russische bank om een filiaal op Cyprus te openen. Hiermee is ook de oorsprong van het Cypriotische financiële waterhoofd verklaard. Met tegoeden van in totaal meer dan $ 30 miljard hebben de Russen daar een belangrijk aandeel in.

Dat verklaart ook waarom de Russische politiek onaangenaam verrast was over de Europese besluitvorming. De beoogde maatregel zal het Russisch bedrijfsleven in eerste instantie € 2 miljard kosten. Dat is geen onoverkomelijk hoog bedrag. Het bedrag van € 30 miljard aan deposito’s staat gelijk aan ongeveer 0,15% van het Russisch Bruto Nationaal Product (BNP). Maar dit muisje kan voor Rusland nog een heel onaangenaam staartje krijgen. Dat kan wanneer Cyprus ook nog heffingen gaat opleggen op leningen van Russische banken aan Russische bedrijven, gevestigd op Cyprus. Dat gaat om een bedrag van $ 40 miljard. In dat geval is in totaal tot 2% van het BNP in het geding en dan is het geen te verwaarlozen bedrag meer.
Het is te begrijpen, dat er nu al een kapitaalvlucht op gang is gekomen naar Zwitserland en Liechtenstein. Daar zit Cyprus weer niet op te wachten. Banken vormen immers de hoofdmoot van inkomsten van het eiland.
De Russische politiek probeert ondertussen die troefkaart met succes uit spelen, die het nog in handen heeft. Rusland heeft in 2011 Cyprus een lening verschaft van € 3,3 miljard voor broodnodige hervormingen. Rusland dreigt nu deze lening te heroverwegen en vervroegd in te vorderen als de Cypriotische regering onverkort de Europese voorstellen accepteert.


Geef u op voor onze gratis nieuwsbrief als u:

– Deze kennis wilt gebruiken voor eventuele handelingen in Forex of Commodity markten

– Tenminste 20.000 euro daar vrij voor heeft

– U ons de kans wilt geven u te laten zien hoe goed onze analyses keer op keer zijn

Gaat u naar www.trendzoeker.nl