De Wet van communicerende vaten

De wet van de communicerende vaten is een regel uit de natuurkunde die eigenlijk de wet van het communicerende vloeistofpeil zou kunnen heten. De wet zegt, dat in twee vaten die met elkaar verbonden zijn, de vloeistof in beide vaten altijd even hoog zal staan. Een zogenaamde natuurwet. Ook (vrije) economie is onderhevig aan natuurwetten.
Eén zo een economische natuurwet is vraag en aanbod.

De financiële crisis heeft, wegens gebrek aan financiering, de hele huizen en bouwnijverheid op zijn knieën gekregen. Het zogenaamde “conservatieve” kredietbeleid van de banken heeft ertoe geleid dat de verkoop en bouw jaren geleden is stilgevallen, en tevens dat huiseigenaren met hun voeten terug op de prijsbodem zijn gezet. Wat heeft dit met communicerende vaten te maken? Stel u twee vaten voor, met in het ene vat de eigenaars en in het andere vat de huurders. Door dit nul kredietbeleid kunnen jonge mensen niet meer kopen. Neem daarbovenop dat de appeteit van gepensioneerden om huizen te (cash)kopen, verdwijnt met de jaren, en de vastgoed sector zit met een probleem. Door het te grote verkoop aanbod, MOETEN, de verkoopprijzen naar beneden. Dat is het dalende waterniveau in vat 1. In het andere vat zitten de huurders, die vruchteloos naar een “goedkope” huurwoning zoeken. Indien niemand meer koopt, en iedereen wil huren, ontstaat er een krapte op de huurmarkt. De wet van vraag en aanbod, laat de huurprijzen dan stijgen. Het water in het tweede vat is dus aan het stijgen. Op deze communicerende vaten staat niet het waterpijl opgetekend aan de buitenkant, maar de ROI (Return On Investment). 3%, 4%, 5%, 6%,… Door de daling van de verkoopprijzen, en de stijging van de huurprijzen, begint het nu weer rendabel te worden om te investeren in appartementen bijvoorbeeld. Indien u een tweeslaapkamer appartement kan kopen voor 180.000€, en dit kan verhuren aan 750€ geeft dit een bruto huurrendement van 5%! Het waterpijl van beide vaten staat dan stil op 5%. Uiteraard moeten daar nog wat belastingen af, maar dat moet bij winst op aandelen ook! Welk aandeel geeft u de zekerheid van een baksteen, en het dividendrendement van een huishuur. Indien er iets met de Euro gebeurd, bezit u  ook nog steeds uw bakstenen. Die overleven zelfs oorlogen. Het gevaar bestaat erin dat de overheid zich (weer) gaat bemoeien met deze natuurwet van communicerende vaten die nu is ingezet. De wet van vraag en aanbod maakt dat de eerste investeerders op de woningmarkt terug komen. Als die geconfronteerd worden met staatsopgelegde minimum huren, stijgende vastgoedbelasting etc., lopen die weer massaal weg. Het is pijnlijk voor de huurders, en voor de eigenaars van rond 2008, want die betalen het gelag. De bouw  en de vastgoedsector zullen echter blij zijn dat deze natuurwetten beginnen werken. Nadien zullen de politici zich waarschijnlijk op de borst slaan, als die dan al zouden begijpen wat er in feite gebeurd is? (Wees bang als iedereen gulzig is (2008), wees gulzig wanneer iedereen bang is 2013).