De zon, de maan en Wall Street

Kijk naar de waterstanden en u weet wanneer u aandelen kunt kopen. Bizar maar waar. In het boek Paradigm van Robert Taylor staat beschreven hoezeer zwaartekracht bepalend is voor de beurzen. Aan de hand… Kijk naar de waterstanden en u weet wanneer u aandelen kunt kopen. Bizar maar waar. In het boek Paradigm van Robert Taylor staat beschreven hoezeer zwaartekracht bepalend is voor de beurzen. Aan de hand van eb- en vloedgegevens is het mogelijk om nauwkeurige draaipunten in de markt te bepalen. Wellicht zult u zeggen: wat hebben eb en vloed in hemelsnaam met de beurs te maken? Eb en vloed worden bepaald door de stand van de maan en van de zon ten opzichte van de aarde. Qua zwaartekracht heeft de maan de meeste invloed, de zon heeft ongeveer 46% van de invloed die de maan heeft. Per saldo is het ongeveer 2/3 voor de maan en 1/3 voor de zon. 
Tezamen geven de zon en de maan twee maal per maand een maximum qua zwaartekracht (ten tijde van springtij) en 2 keer per maand een minimum (doodtij). Wanneer de zon en de maan op één lijn staan, versterken zij elkaar. De maan staat dan tussen de zon en de aarde in. In dat geval is de zwaartekracht vanuit de maan bezien het grootst (perigeum). In het andere geval staat de aarde tussen de zon en de maan in. De maan staat het verste van het zwaartepunt van de aarde af en de zon en de maan zwakken elkaar dan juist af zodat de zwaartekracht het geringste is (apogeum). Op gelijke wijze zijn er momenten waarop de aarde het dichtste bij de zon staat (perihelium) en het verste ervandaan (aphelium). De combinatie van de stand van de zon en de maan ten opzichte van de aarde geven een minimum en een maximum aan zwaartekracht. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat langs de Nederlandse kust springtij plaatsvindt twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan; doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier. De high tides en de low tides zijn te bepalen door uit te gaan van de gegevens van harmonische stations. In casu nemen wij het harmonische station Reedy Point als uitgangspunt. Dit station ligt dichtbij Wall Street en de hoog- en laagtijcijfers van dit station zijn daarmee een prima indicator voor Wall Street.
Om de bodems in de markt te vinden, moeten we kijken naar hoogtij met de grootste waarde. We vergelijken de waarde met de dag ervoor en de dag erna. Wanneer de amplitude tussen hoogtij en laagtij maximaal is, is de zwaartekracht het grootst en wordt de Dow Jones maximaal naar de aarde getrokken en veroorzaakt aldus een low. Je ziet in de tabel in het weekblad dat in de maand maart 2009 de hoogste waarden halverwege maart (11 en 13 maart) en aan het einde van maart (29 en 30 maart) geproduceerd worden. De getallen worden vaak afgerond, waardoor het nodig is om wat specifieker te kijken naar de gegevens. Behalve naar het hoogste hoogtij en het hoogste laagtij, kijk ik ook naar het laagste hoogtij en het laagste laagtij alsmede naar de tidal swings met de grootste en kleinste waarde (dit zijn de grootste en de kleinste verschillen tussen hoogtij en laagtij). Bij de keuze tussen 11 en 13 maart geven de overige gegevens zoals hiervoor genoemd de doorslag. De keuze valt dan zonder meer op 11 maart als draaipunt voor Wall Street, aangezien deze datum op alle 6 waarden de meest extreme waarde scoort. Goede kans overigens dat de bodem voor de AEX dan eerst op 12 maart ligt, zeker als we naar het tijdstip op 11 maart kijken (23.42 uur lokale tijd). Is het ook dé low? Dat hangt ervan af of we de komende dagen een echte paniekprikker te zien krijgen. Als daaraan voldaan wordt, is golf 5 van golf A mogelijk geplaatst en kunnen we ons opmaken voor een grote stijging.
In het schema valt op dat donderdag 19 maart van alle grootste waarden het laagste getal geeft. Wanneer ik ook het hoogste laagtij bekijk en de overige vier elementen zoals hiervoor genoemd, kom ik tot de conclusie dat na een bodem op 11 maart een top geplaatst gaat worden op donderdag 19 maart. Overigens, om u toch nog even in verwarring te brengen, Robert Taylor geeft in zijn boek aan dat er 2 maanden zijn waarin inversies denkbaar zijn, nl. in maart en september. Als die zich nu in de maand maart voordoen, zou het kunnen betekenen dat een bodem een top wordt en een top een bodem. Volgende keer toch maar eens met meer interesse kijken naar de waterstanden?
Elmer Hogervorst
www.hogervorstadvies.nl
info@hogervorstadvies.nl
Voor de bijbehorende afbeeldingen verwijzen wij u naar het weekblad.