Deze aandelen zijn rijp voor 3000% koersstijging! (Jack Hoogland)

De afgelopen weken zien we de koersen van onze uranium-aandelen weer tot leven komen. De koerstrends van de aandelen die we voor ons uranium-rapport selecteerden, zijn gedraaid naar stijgend. En het meest frappante is dat niemand het nog over uranium als belegging heeft. Al maanden niet. Er lijkt totaal geen belangstelling voor te zijn.

We zagen deze maand alleen een bericht met onderstaande titel verschijnen. Maar aan dit bericht werd door de reguliere media totaal geen aandacht besteed. In haar jaarlijkse “Red Book” waarschuwt OECD’s Nuclear Agency ervoor dat er de komende jaren een tekort aan uranium zal ontstaan. Dat er dus te weinig mijnen zullen zijn om voldoende uranium te produceren.
En dat terwijl het aantal kerncentrales wereldwijd nog jarenlang door zal stijgen. Je hoeft maar naar onderstaande plaatje te kijken om te begrijpen hoe hard het aantal kerncentrales alleen al in China groeit. Ieder kwartaal 1 tot 2 nieuwe kerncentrales. In ieder geval tot 2030.
Al die kerncentrales hebben iedere dag uranium nodig. Omdat de prijs sinds Fukushima echter alleen maar gedaald is, daalt ook ieder jaar de productie. Met als onvermijdelijke gevolg een bull markt die zijn gelijke in de geschiedenis niet kent.