Deze interessante info mag u niet missen! (Jack Hoogland)

Dit is een lang artikel. Lees het!

Het is opvallend hoeveel aandacht er plotseling door professionele beleggers en nieuwsbrieven aan uranium wordt geschonken. Nadat ik u in dit artikel al verwees naar een zeer opvallende presentatie over kernenergie als oplossing voor het klimaatprobleem, verscheen deze week op RealVision TV een interview met hedge fund manager Adam Rodman.

Hij vertelde in dat interview een paar razend interessante dingen, die ik absoluut met u wil delen. Allereerst heeft zijn team de uraniummarkt tot in detail geanalyseerd.

Ze hebben alle kerncentrales en hun verbruik onder elkaar gezet. Alle nieuwe kerncentrales met data van verwachte ingebruikname. Alle uraniummijnen met (verwachte) jaarlijkse productie. Zijn team heeft een hoeveelheid werk gedaan die voor ons niet te behappen is.

Uranium heeft als grondstof een eigenschap die je bij geen enkele andere grondstof ziet.
Klik hier om verder te lezen