Economie en Demografie

{jcomments off}Dit jaar lag er onder mijn kerstboom onder andere het boek “Freakonomics” van Steven D. Levitt. Een tegendraadse econoom die feiten achter de cijfers onderzoekt. En nee, dit artikel gaat niet over de crisis. U zal verbaast zijn. Lees verder… 
Levitt onderzoekt welke relaties cijfers en feiten kunnen hebben. Bv. Een moeder besluit haar kind (in Amerika) niet bij de kinderen van de buurman te laten spelen, omdat die een pistool in huis heeft. Onderzoek wijst uit dat er meer kinderen dood gaan als ze gaan spelen bij vriendjes die een zwembad hebben dan bij kinderen waarvan de ouders een pistool hebben. Cijfers zijn rationeel, mensen niet.

Hetgeen wat mij het meeste zal bijblijven is zijn onderzoek naar de misdaadcijfers en de demografie. Wat is demografie? Wikipedia: Demografie betekent bevolkingsbeschrijving.
Demografie is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert. Centraal bij demografie staan het bevolkingsaantal en de bevolkingsstructuur naar leeftijd. Begin jaren 90 waren de misdaadcijfers in New York angstwekkend hoog. Burgemeester Guiliani (later bekend geworden door 9/11), zwoer de strijd aan te binden met een nultolerantie toe te passen en gaf zijn politieapparaat ruime bevoegdheden. Tussen 1991 en 2001 groeide het politie apparaat van NY met 45%. Meer dan 3x het gemiddelde in andere steden. Wat bleek, de misdaad werdt teruggedrongen. Iedereen sloeg zich op de borst in New York! De goeden wonnen het van de slechten. Onderzoek van Steven Levitt bracht echter aan het licht dat overal in Amerika de misdaadcijfers daalden. Ook in die steden waar er geen nultolerantie was. Wat bracht onderzoek naar de feiten aan het licht? Op 22 januari 1973 werd er een uitspraak gedaan in de zaak Roe Vs Wade. Een uitspraak die abortus legaal maakte over heel Amerika! Het uitgangspunt van de rechter was dat een moeder het beste weet wanneer ze een kind niet wil. Ze is niet gehuwd, of heeft een slecht huwelijk, ze vindt zichzelf te arm of te onstabiel, ze is verslaafd aan drugs/alcohol, of vindt zich te jong. Het kind is een produkt van zijn opvoeding, en als die slecht is, dan is zelden het resultaat goed. Het eerste jaar na de uitpraak in deze zaak ondergaan 750.000 vrouwen in Amerika abortus In 1993 (dus 20 jaar later) duiken de misdaadcijfers plots met 20% omlaag, overal. Het bewijs van de algemene daling van de misdaadcijfers was gevonden! Economen zoeken ook het bewijs van het tegendeel. Tot 1966 was het Roemeense abortusbeleid misschien het meest liberale ter wereld. Tot de dag dat Ceausescu abortus illegaal maakte en zelf een belasting ging heffen op kinderloze gezinnen! Bijna 20 jaar later kwam Ceausescu erachter dat zijn niet geaborteerde kinderen geweldadig revolteerden en hem een kogel door het hoofd joegen. Direct daarna pleegden 1 op 4 Roemeense moeders abortus. Terug naar de misdaadcijfers. Als in Amerika 20 jaar na de abortus regularisering de misdaadcijfers vanzelf daalden, zijn wij in Europa binnenkort aan de beurt als de Roemeense dievenbendes die het westen nu overspoelen tot de jaren van verstand zijn gekomen, en er geen nieuwe aanvoer meer is. Tot slot: Nu moet ik het voorzichtig formuleren! Zowel Geert Wilders (Nederland) als Filip de Winter (België) klagen het “disproporcioneel aandeel” van de allochtonen in de misdaadcijfers aan in hun land. Zou een liberalisering van abortus in het rijke scale van multi culturele geloofsovertuigingen die die landen rijk zijn, ook geen resultaten kunnen afwerpen op dit vlak?