Een duivels getal

De AEX staat op het moment van schrijven exact 6,66% lager. Dat schijnt het duivelsgetal te zijn. Waar of niet: feit is dat er momenteel kapitalen als sneeuw voor de zon verdwijnen en er veel (financiële)…

De AEX staat op het moment van schrijven exact 6,66% lager. Dat schijnt het duivelsgetal te zijn. Waar of niet: feit is dat er momenteel kapitalen als sneeuw voor de zon verdwijnen en er veel (financiële) pijn wordt geleden.
Wat moet je hier als belegger mee? Wat kun je hier als belegger mee? Koersklap op koersklap verwerken en rustig blijven zitten is slechts weinigen gegeven. De neiging de portefeuille geheel te liquideren en het casino, dat met de officiële naam beurs door het leven gaat, definitief de rug toe te keren is groot.
Uiteindelijk zijn aandelen net zo goed onderworpen aan het vraag/aanbod spel als auto’s, huizen en kleding. De vraag is compleet opgedroogd, aanbod is er genoeg. Aanbod dat dagelijks genoegen lijkt te nemen met lagere prijzen. Alles om die verfoeide aandelen maar kwijt te raken.
Hoewel een daling van 6,66% op indexniveau op een dag extreem is, bekruipt zo langzamerhand toch het gevoel dat het ergste voorbij is. Een koersdreun van 10% (of meer) had in de lijn der verwachting gelegen, zoals onder andere Tokio vanochtend liet zien.
Het is bijna weekend, een heel zonnig weekend zelfs als we de weersvoorspellingen mogen geloven. Dit weekend wordt het topcrisisberaad. En niet alleen dat: je kunt er als belegger donder op zeggen dat het ditmaal niet alleen bij praten blijft. Van het weekend zullen de schouders eronder worden gezet en voor Azië opent ligt er weer een pakket maatregelen klaar.
Hoewel tot op heden de maatregelen onvoldoende effect hebben gesorteerd, een understatement, hebben we met zijn allen geen keus. Het financiële systeem moet overeind blijven en zal dat ook. Wat de wereldleiders in petto zullen hebben, zal van het weekend wel blijken. Wellicht dat de trend van nationalisatie van banken tot in het extreme wordt doorgevoerd: exit vrije markt, al is vrij de afgelopen tijd sowieso al een betrekkelijk begrip gebleken.
Een andere (nood) oplossing om het op slot zittende geldsysteem vlot te trekken is banken te dwingen de geldstromen weer op gang te brengen, wel geld uit te zetten bij een branchegenoot waarvan betwijfeld wordt of die financieel solide genoeg is. Nu wordt dwingen een lastig verhaal, maar nu de overheden wereldwijd toch op grote schaal overgaan tot nationalisatie kunnen zij wellicht middels onder andere garantstellingen een stuk angst wegnemen en een stuk vertrouwen in de markt terugbrengen.
Vooral dat laatste is essentieel: vertrouwen. Dat leren we al op de middelbare school: economie is voor een flink deel psychologie. tussen de oortjes zit het even niet goed.
Martin Crum

Martin Crum is hoofdredacteur van Inveztor. Disclaimer Crum: geen posities in bovengenoemde fondsen op het moment van publiceren.