Een nieuw Amerikaans faillissement dat het nieuws zal beheersen (Lodewijk Hof)