Een zeldzame combinatie van factoren (Jack Hoogland)