Eurozone terug in recessie

Eurozone terug in recessieDe eurozone glijdt terug in een recessie, nu de productie in een sterk tempo daalt. De Inkoopmanagersindex (PMI), het equivalent van de Amerikaanse ISM, daalde van 49,3 in februari naar 48,7 in maart, het laagste punt in drie maanden. De uitvoer daalde over het eerste kwartaal van 2012, zij het… Eurozone terug in recessie De eurozone glijdt terug in een recessie, nu de productie in een sterk tempo daalt. De Inkoopmanagersindex (PMI), het equivalent van de Amerikaanse ISM, daalde van 49,3 in februari naar 48,7 in maart, het laagste punt in drie maanden. De uitvoer daalde over het eerste kwartaal van 2012, zij het in mindere mate dan in het laatste kwartaal van 2011. Dit concludeert Markit in een voorlopige meting, gebaseerd op 85% van de antwoorden.

Twee opeenvolgende kwartalen dalende uitvoer
De PMI (Purchasing Managers Index® van Markit) signaleert dat de Eurozone opnieuw is terug gegleden in een technische recessie, gedefinieerd als twee opeenvolgende kwartalen van krimp. Een behoorlijke prestatie omdat deze index werkt op basis van een verandering, dus telkens terugkeert naar het gemiddelde. Het geeft dus aan dat de situatie verder verslechtert.

Industriële productie
Zowel de industriële productie als de activiteiten in de servicesector lieten de slechtste prestaties zien in respectievelijk drie en vier maanden. In beide gevallen waren de dalingen echter bescheiden. De productie in Duitsland nam toe, maar het tempo vertraagde tot het laagste niveau in drie maanden tot slechts een marginale winst. In Frankrijk daalde voor het eerst in vier maanden de productie en viel sterk terug in vergelijking met de rest van de regio.

Nieuwe orders
Het aantal nieuwe orders daalde voor de achtste opeenvolgende maand en bovendien met het snelste tempo sinds december. De achterstanden in werk daalden voor de negende achtereenvolgende maand. Dit zal waarschijnlijk een verdere neerwaartse druk uitoefenen op de cijfers van april.

Binnenlandse en buitenlandse vraag
Producenten van goederen meldden een toename van de daling. De dalende binnenlandse vraag werd verergerd door de negende opeenvolgende maandelijkse daling in nieuwe exportorders. De bezuinigingsmaatregelen ondermijnen de binnenlandse vraag. Maar de verkoop daalde niet alleen door binnenlandse, maar ook door buitenlandse vraag.

Neerwaartse spiraal
Door de bezuinigingen in diverse Europese landen is een neerwaartse spiraal ingezet. Mensen verliezen hun baan, kopen niet meer en meer mensen verliezen daardoor hun baan. Een groot probleem is dat Europa moet concurreren met opkomende landen zoals India en China, die tegen een fractie van de kosten kunnen produceren.

Werkgelegenheid daalt voor derde maand op rij
De werkgelegenheid daalde voor de derde maand op rij, in tegenstelling tot de stijgende arbeidsplaatsen in de voorafgaande 20 maanden. Het banenverlies was het hoogste in twee jaar. Bedrijven zijn dus nog druk bezig om de kosten te drukken door mensen te ontslaan.

Duitsland lijkt stilgevallen
In de productie daalde de werkgelegenheid zelfs voor de vierde keer in de afgelopen vijf maanden, met een record banenverlies sinds maart 2010. In Duitsland lijkt de Europese motor stilgevallen. Na de sterke groei vorig jaar wordt nu de zwakste groei in twee jaar opgetekend. In de rest van het eurogebied was het overigens nog slechter gesteld met de werkgelegenheid.

Grondstofprijzen omhoog
De inkoopprijzen vertoonden daarentegen de steilste stijging sinds juni vorig jaar. De grondstofprijzen stegen in het snelste tempo van de afgelopen negen maanden, met name door de hogere olieprijzen. Een klein lichtpuntje is dat de dienstverleners optimistischer zijn voor het komende jaar. Voor de vijfde opeenvolgende maand nam het optimisme toe.

Rente loopt weer op
Ondanks de bezuinigingsmaatregelen en de honderden miljarden euros aan gemeenschapsgeld is de situatie in Europa er alleen maar slechter op geworden. Als we kijken naar de yield op de 10-jaarsobligatie van Ierland (op het moment van schrijven boven 8%), Portugal (op het moment van schrijven boven 12,5%), Griekenland (op het moment van schrijven boven 20%) en een toename van de rente in Italië en Spanje, dan kan gerust geconcludeerd worden dat de crisis nog niet ten einde is.
 
 
Nederland opnieuw in een recessie
Nederland wordt mee naar beneden getrokken door de problemen in het Zuiden van Europa. Ook Nederland zit weer in een recessie, zo concludeerde het Centraal Planbureau. En de recessie zet vooralsnog versterkt door. De economie krimpt, de werkloosheid stijgt en de staatsschuld loopt steeds verder op.

2012-2015
En het wordt niet snel beter, zo verwacht het CPB. De economie presteert matig in de periode 2012-2015, door een combinatie van oplopende werkloosheid en lage consumptie als gevolg van hogere pensioenpremies, lagere pensioenuitkeringen, restrictief overheidsbeleid en dalende huizenprijzen.

Centraal Economisch Plan 2012
“Europa is de afgelopen maanden langs de rand van de financiële afgrond gegaan. De situatie lijkt voor het moment stabieler, vooral door ingrijpen van de Europese Centrale Bank, via de Longer Term Refinancing Operations (LTRO), waarbij banken goedkoop geld kunnen lenen bij de ECB. Maar het onderliggende probleem van de zwakke Europese financiële sector is daarmee niet opgelost, hetgeen negatief kan uitwerken op de reële economie”, zo is te lezen in het recent gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2012.

Nikolai Dimitrievitch Kondratieff
Het lijkt er op de theorie van de Russische econoom Nikolai Dimitrievitch Kondratieff (zie http://de-beurs.nl/het-doemscenario-van-kondratieff/), die hij begin jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelde, nog steeds actueel is. Of de euro deze wintercrisis zal overleven, zullen we pas rond 2021, het voorspelde einde van deze winterperiode, weten. Gelukkig biedt dit ook kansen voor bijvoorbeeld de ProtectiePortefeuille.

Ik kijk uit naar ideeën, tips en gedachten over deze bijdrage. Type ze s.v.p. in het commentaarveld onderaan de column op www.de-beurs.nl

Drs. Harm van Wijk
www.beursbulletin.nl

Voor de grafiek verwijzen we u naar het weekblad.