Fictie of echt? (Walter Matthijssen Forexathome.com)

In vakantietijd mag een artikel als iets ontspannender zijn. Ik heb er twee korte geschreven. Eén is fictie de andere werkelijkheid. Aan u te bepalen welke de  waarheid is. Let op, de werkelijkheid overstijgt soms de fictie.

1) Komen twee inspecteurs aankloppen bij een jonge kerel die net een “modern” schilderij aan het kladden was. De beleefde vraag van deze inspecteurs was “verkoopt u ook deze kunstwerken?”. “Uiteraard” zei de jonge kunstenaar “daar leef ik van”. “Bon”, was het antwoord van één der ambtenaren, ”dan voert u een zelfstandige activiteit uit!”
Heeft u een inschrijving in de kamer van koophandel? Heeft u een BTW nr? Betaalt u sociale bijdragen? Bent u aangesloten bij de ziekenkas? Heb je een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De jonge “Picasso” veegde zijn penselen schoon aan een vod, want dit gesprek kon nog wel even duren. “Daarbovenop” zei Piet Wijsneus nummer twee, als je nu een zelfstandige activiteit uitvoert verandert de titel van je afvalwater. Dit is geen huishoudelijk afvalwater meer, maar moet voldoen aan de normen van industrieel afvalwater. Daarom moeten wij u afvalwater onderzoeken op gevaarlijke stoffen en zal u verplicht zijn een beperkte afvalwaterzuivering toe te passen op uw spoelwater of het anders op te vangen en naar een bevoegde afvalstoffenverwerker te sturen. Let op, dit zal u moeten doen met een erkende afvaltransporteur aangezien u geen vergunning heeft om met gevaarlijk stoffen rond te rijden. Tevens zitten er in verf vluchtige oplosmiddelen zoals tolueen, om maar te zwijgen van de oplosmiddelen waarmee u uw borstels reinigt. Hiervoor zal u een afdoende afzuiging moeten instaleren. Het goede nieuws is, dat wij u vandaag geen boete gaan geven, maar u krijgt 6 weken tijd om u in orde te stellen met de betreffende wetgeving. “Dat zal niet nodig zijn“ antwoorde de artist. Hij had zijn penselen nog steeds in de hand en brak ze in twee. “Ik ga mij laten inschrijven in de WW (werkloosheiduitkering)” en net zoals jullie op kosten van de staat gaan leven. U hoeft niet meer terug te komen, de keet is vanaf nu gesloten.

2) Een jonge computerfanaat van 17 jaar schreef een software programma om twee sociale media te koppelen met smartphone media en een meerwaarde te geven voor frequente smartphone gebruikers. Echter om deze ontwikkeling toepasbaar te maken had de jongeman 10.000€ nodig voor servers, smartphones e.d. Gezien hij een schoolverlater was, had hij geen geld en deed hij een oproep aan vrienden en kennissen en stuurde een noodkreet rond in de sociale media. Uiteindelijk was Google bereid om de 10.000€ te storten op de rekening van de jonge virtuoos. Dat was buiten de fiscus gerekend! Deze kwam aan de deur kloppen met de vraag waar die 10.000€ vandaan kwamen die gemeld waren door de bank als een verdachte transactie (Banken hebben meldingplicht). Eerlijk vertelde de jonge man dat hij die 10.000€ gekregen had van Google om zijn programma te ontwikkelen. Dat “krijgen” was voor de fiscus een gift, en giften zonder familieverband zijn hoog belastingplichtig. De fiscus eiste 4000€ belasting op deze gift. Weer zat de computerfanaat in zak en as, maar schreef nu rechtstreeks Google aan met het probleem van de 4.000€ belasting. Gezien het programma bijna helemaal af en werkzaam was deed Google een aanbod! Zij wilden geen 100% controle over zijn nieuw op te richten bedrijf, maar boden 8 miljoen dollar voor 40% van de aandelen op voorwaarde dat de jonge entrepreneur zich ging vestigen in Silicon Valley. We zijn nu twee jaar verder en er werken nu in Amerika 220 jonge mensen in dat bedrijf. Kris Peeters, (ex)Vlaams minister president, zoekt nu geld voor een technologiefonds om de software industrie te promoten in Vlaanderen. Hij kan al beginnen met die 4.000€,afgepakt van dat jonge talent, uit te geven.

Werk, Werk, Werk, zowel in Nederland als in Belgie is het de strijdkreet. Maar tusssen ondernemerschap en politieke goede wil staan beschermde ambtenaren die zich vastklampen aan iedere nieuwe wetgeving als een drenkeling rond een reddingsboei om hun ambtenaren-bestaansrecht te bewijzen. Welk van de twee verhalen is fictie?