Gezond verstand moet terugkeren

De mogelijkheden van de diverse overheden om in te grijpen zijn vrijwel uitgeput.
De onderuitgang van de beurzen lijkt maar door te gaan….

De mogelijkheden van de diverse overheden om in te grijpen zijn vrijwel uitgeput.
De onderuitgang van de beurzen lijkt maar door te gaan. Is daar een verklaring voor?

MF: Daar zijn wel tien verklaringen voor, maar geen enkele is afdoende.Men kan natuurlijk de zekerheid van de economische recessie aanvoeren, weer nieuwe moeilijkheden bij de banken voornamelijk bij die in Engeland, het ineenstorten van de bestedingen van de huishoudens in de gehele wereld.
De realiteit is echter dat we een paniek meemaken die samenhangt met het totale gebrek aan vertrouwen. De afkeer van enig risico lopen heeft zijn toppunt bereikt. Tot nu toe waren de mensen alleen nog maar wat ongerust maar bleven nog betrekkelijk kalm. Sinds dit weekend is er sprake van paniek. Alles wat niet langer direct of indirect door de staat gegarandeerd wordt, wordt massaal te gelde gemaakt. Het is een rush naar het spaardepot en de betalingsrekeningen bij de banken die onder de garantieregeling vallen en een vlucht uit alle andere investeringen.

 

Wat men zich vandaag wel afvraagt: hoe kan men het vertrouwen terugwinnen?

MF: Het is waar. Alle maatregelen, of bijna alle maatregelen zijn al genomen. Het Plan Paulson, massale bijdragen in de liquiditeiten bij de centrale banken, overheidsgaranties op de spaarrekeningen, een bijna stelselmatige nationalisatie van alle banken die in  moeilijkheden verkeerden. Maar de burgers hebben zelfs het vertrouwen verloren in de overheden en de Staat.

 

Wat kan men nog in dagen nog verwachten?

MF: Nog een laatste enorme ondersteuningsgolf, met een mogelijke gecoördineerde renteverlaging van de centrale banken in de gehele wereld voor het eind van de week (* noot redactie: transcript dateert van voor de gecoördineerde renteverlaging).
Een versnelde nationalisatie van de banken die in moeilijkheden verkeren of zelfs maar enige zwakte vertonen, een directe of een indirecte nationalisering. En een onvoorwaardelijke verplichting van de G8 voor een degelijke ondersteuning van het financieel systeem. En daarna kunnen we slechts hopen dat het gezonde verstand weer terugkeert want het scala aan mogelijke ingrepen is dan wel uitgeput.

Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.