Goud en zilver naderen een top

Het is hard gegaan met goud en zilver. Althans in dollars. Hoe zit dat met goud en zilver in euroÂ’s? Laten we beginnen met zilver. Vaak onderschat, maar een van de krachtigste stijgers van de laatste… Het is hard gegaan met goud en zilver. Althans in dollars. Hoe zit dat met goud en zilver in euroÂ’s? Laten we beginnen met zilver. Vaak onderschat, maar een van de krachtigste stijgers van de laatste maanden. Zie hier de bewegingen van zilver in dollars vs. zilver in euroÂ’s sinds 1 januari 2010.
Wat opvalt, is dat zilver in dollars harder lijkt te stijgen dan zilver in euroÂ’s. Toch is, op het moment van schrijven van dit artikel, zilver in dollars sinds 1 januari met 59% gestegen terwijl zilver in euroÂ’s 64,5% steeg. De stijgingen zijn derhalve vooral sinds deze zomer uit elkaar gaan lopen, want de stijgingen bedragen respectievelijk 54% en 38,6% wanneer we rekenen sinds 1 juli 2010. Het verschil is uiteraard verklaarbaar wanneer we zien dat euro-dollar op 1 juli op $ 1,25 sloot en nu rond de $ 1,39 beweegt.
Kijken we naar goud in dollars en goud in euro’s, dan zien we een soortgelijk beeld. Met dat verschil dat de ‘klacht’ van veel beleggers dat goud in dollars in de media wel veel aandacht kreeg, maar dat dit amper zichtbaar was in de koers van goud in euro’s. Ook hier speelde de euro-dollarverhouding een duidelijke rol. Sinds 1 januari 2010 is goud in dollars met 26,3% gestegen waar goud in euro’s het overigens beter deed met 30,7%. Sinds 1 juli 2010 is die verhouding echter 17,5% voor goud in dollars tegen slechts 5,7% bij goud in euro’s.
De stijging in beide edelmetalen was al met al toch stevig, zij het dat zilver meer steeg dan goud en in dollars wat meer dan in euro’s. We naderen op de korte termijn een draaipunt in de markt. Niet hét draaipunt, want zoals eerder geschreven (Goud gaat toppen….in 2017), verwacht ik dat goud en zilver nog jarenlang blijven doorstijgen. Maar een moment waarop goud en zilver even gaan pauzeren. De Spiral Calendar geeft een draaipunt aan voor een kortetermijntop.
Zoals eerder beschreven, kunnen met behulp van de Spiral Calendar belangrijke draaipunten bepaald worden. Christopher Carolan beschrijft in zijn boek ‘the Spiral Calendar’ de werkwijze waarop deze berekend kunnen worden. Allereerst gaan we uit van een Fibonacci-getal. Fibonacci-getallen zijn getallen die veel voorkomen in de natuur. De reeks bestaat uit cijfers die steeds de optelsom van de vorige twee cijfers zijn: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 et cetera. Op het moment dat we twee opeenvolgende getallen op elkaar delen krijgen we phi: 34 gedeeld door 55 of 55 gedeeld door 89 (et cetera) geeft als uitkomst 0,618 of 61,8%. Dit noemen we ook wel de gulden snede (golden section).
Carolan ontdekte dat we draaipunten kunnen vinden wanneer we wortel trekken uit zoÂ’n Fibonacci-getal en dat vervolgens vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de maan erover doet om zich om de aarde heen te wentelen. In schema ziet dat er als volgt uit.
 
De excelsheet waarin ik de draaipunten van goud heb verwerkt, geeft het volgende overzicht (omwille van de leesbaarheid heb ik het overzicht enigszins gecomprimeerd).
We zien 2 draaipunten op donderdag 11 november, 3 op vrijdag 12 november, 2 op zondag 14 november en 2 op maandag 15 november. Kortom, rond vrijdag 12 november verwacht ik dat goud en zilver een voorlopige top laten zien.
Elmer Hogervorst
http://weblog.goudtekoop.nl
Voor de grafieken en tabellen verwijzen wij u naar ons weekblad.