Goudmijnen ETF gaat met +116% als een dolle (Eveline Vrisekoop)