Graan oogsten in de VS dreigen weer te mislukken

Soft commodities worden getipt als aantrekkelijke  beleggingen voor 2013

Soft commodities zijn landbouwproducten. Als oogsten mislukken, ontstaat er schaarste en stijgen de prijzen van landbouwproducten. De wereld kan niet zonder landbouw. De Arabische lente heeft z´n oorsprong gevonden in het feit, dat de graanprijzen voor de gewone man niet meer te betalen waren. De wereld heeft deze grondstoffen nodig om mens en dier te voeden. En er komen steeds meer monden bij om te voeden! De wereldbevolking groeit per dag met 200.000 mensen. Dat is de omvang van pakweg een stad als Eindhoven per dag. In feite komt in 140 dagen de totale bevolking van Nederland en België bij de totale wereldbevolking. Volgens de Verenigde Naties zullen in 2050 waarschijnlijk 9 miljard mensen de aarde bevolken!

 

Voor een voldoende productie is de landbouw uitermate afhankelijk van het klimaat. Aanhoudende droogte of regen laten oogsten mislukken. Daardoor ontstaan tekorten die de prijs van deze gewassen doen stijgen. Daarnaast wordt vruchtbare landbouwgrond schaars door verstedelijking. Steeds meer landbouwgewassen worden bovendien gebruikt voor de productie van biodiesel. Dan moet u denken aan koolzaad, maïs en rietsuiker. Wij denken dat de komende jaren de prijzen van soft commodities om bovengenoemde redenen hoog zullen blijven. De grootste beurs voor deze gewassen is de CBOT in Chicago.

graan
 

Het afgelopen jaar mislukte de oogst in grote delen van de VS door maanden aanhoudende droogte. Het gevolg was, dat de prijzen voor graan, maïs en soja door het dak gingen. Ook in 2011 werd de landbouw in de VS, de graanschuur van de wereld, getroffen door aanhoudende droogte. Twee mislukte oogstjaren op een rij hebben voorraden naar een gevaarlijk laag niveau doen slinken en prijzen op een hoog niveau gehouden

Geruststellend
Het is dus begrijpelijk, dat de oogstramingen van het Amerikaanse ministerie van landbouw met meer dan normale belangstelling tegemoet gezien wordt. Afgelopen februari kwam het ministerie met de eerste tamelijk geruststellende prognoses. De oogst van maïs en soja zal, naar het zich laat aanzien, met respectievelijk 35% en 13% stijgen. Als die prognose bewaarheid wordt, dan zullen prijzen voor beide producten fors omlaag gaan. De prijs voor maïs kan in het gunstigste geval met maar liefst 33% omlaag en die voor soja met 27%. Het ministerie maakte echter een belangrijk voorbehoud. De prognoses zijn gebaseerd op normale weersomstandigheden met voldoende regen!
weerusa 

Graanoogst
Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw is er nog steeds geen bewijs, dat het ene droogtejaar bijna als vanzelfsprekend opgevolgd wordt door een volgend droogtejaar. Eerder lijkt van het omgekeerde sprake. Maar dat geldt dan in ieder geval niet voor de graangebieden van de Verenigde Staten. Daar hebben ze voor het derde jaar op rij last van aanhoudende droogte. De oogst in belangrijke graanstaten als Texas, Kansas , Iowa,en Nebraska stond er eind februari slechter voor dan in de 2012. Het ministerie gaat er nu al van uit, dat de oogst alweer 7% lager zal uitvallen.

Twijfel
De aanhoudende droogte in de graanstaten, gecombineerd met de ervaringen van de laatste twee jaar, doet menigeen twijfelen of de sojaoogst en de maïsoogst dit jaar wel gevrijwaard zullen blijven van een langere droogteperiode. Als we naar de lange termijnverwachting van the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kijken, dan is er gerede reden voor twijfel. Volgens dit instituut zal 56% van de VS dit jaar last hebben van langdurige droogte die wel kan aanhouden tot in mei. Dat is weliswaar 10% minder dan in 2012, maar wel 30% boven het langjarig gemiddelde van 25%.  De kans, dat de oogst van soja of van maïs alsnog in de problemen komt, is daarmee reëel!

Klimaatverandering
De vraag, die zeker in de VS momenteel gaat opspelen, is of langdurige periodes van droogte normaal gaan worden. De eerste onderzoeken leveren een weinig opwekkend beeld. Uit recent onderzoek van het eerder genoemde NOAA komt naar voren, dat de droogte in Texas van de laatste jaren waarschijnlijk het gevolg waren van klimaatverandering. Ander onderzoek, zoals van het National Center for Atmospheric Reseach concludeert dat de regens in de VS beslist niet zullen verdwijnen. Maar gemiddeld hogere temperaturen en een snellere verdamping zullen langere periodes van aanhoudende droogtes steeds normaler maken.

Prijzen
Ondanks de sombere vooruitzichten in de VS, is de voorlopige verwachting dat de prijzen van 2013 niet die van 2012 zullen overtreffen. Ze zullen eerder de neiging hebben om licht te dalen. Dat is te danken aan goede vooruitzichten voor graanoogsten in andere belangrijke regio’s als Australië, Oekraïne en Kazakstan. Toch zullen de prijzen met gemiddeld $ 7.00 per bushel (= 36,4 liter) historisch gesproken hoog blijven. Wereldwijd zal de oogst van graan met 5% toenemen tot 688 miljoen ton, maar dat is amper voldoende om aan de vraag van 686 miljoen ton te voldoen. Het is daarmee in ieder geval te weinig om de geslonken voorraden naar een gewenst niveau terug te brengen.
De smalle marge tussen vraag en aanbod en de noodzaak om voorraden aan te vullen, zullen ervoor zorgen dat de prijzen in 2013, maar ook daarna, de neiging zullen hebben hoog te blijven.

Commodities kunnen u veel geld opleveren
De aanhoudende droogte in de VS biedt u als belegger in commodities kansen. Zoals gezegd zijn de VS samen met Brazilië nog steeds de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Tegenvallende oogsten en een traditioneel grote exportvraag hebben gevolgen voor de prijs. Die gaat omhoog. Als u als belegger hier u voordeel mee wenst te doen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij hebben als bank een langjarige ervaring op gebouwd in de futureshandel in commodities. U kunt bij ons terecht voor het juiste advies en de juiste dienstverlening.
Meer informatie over ons vindt u op http://www.trendzoeker.nl Schrijft u zich in voor de gratis nieuwsbrief en u leert ons vrijblijvend kennen. We willen u eerst (gratis) laten zien wat we kunnen. Pas als u vertrouwen in ons heeft zetten we misschien samen de volgende stap. Uiteindelijk kunnen we veel voor u betekenen. We kunnen namelijk deze handel voor u uitvoeren (20.000+ euro account). We doen dat al jaren zeer succesvol voor ook particuliere beleggers.

corn

weerstandsniveau