Griekenland en zijn banken adviseur (Hans van Rossum)

In een reactie op mijn artikel noemt Jack B. o.a. het bedrog waarmee de Grieken de Euro zijn binnen gehaald.
Ik meen dat hier een goede mogelijkheid ligt voor de EEG om vele miljarden van het verlies terug te halen.
Wat is immers het geval: dit bedrog werd meen ik verzonnen en geregisseerd door een supergrote Amerikaanse bank.
En bij foute handelingen van banken gaf Amerika de EEG al het voorbeeld: miljarden aan boetes uitdelen.
Het lijkt mij daarom logisch, dat nu ook de EEG een zeer hoge boete uitdeelt aan deze Amerikaanse bank, die volgens de verhalen
via zijn adviezen en medewerking dapper meegedaan heeft aan het “bedrog” en het (boekhoudkundig) verbergen daarvan, die
het scenario mogelijk zelfs volledig verzonnen heeft en zo zeker (mede) verantwoordelijk lijkt te zijn voor de huidige Griekse problemen en ontstane verliezen.