Guy heeft slecht geheugen (binnengekomen stuk)

Auteur onbekend, maar werkelijk de moeite om te lezen… Lijkt op JM Dedecker

De man die het denkt beter te weten en die de eigendommen v België verkocht heeft…, nu zit hij mooi zijn zakken te vullen in Europa, zoals de rest !!!
Aan Guy Verhofstadt – Grieks orakel uit Gent..

Beste Guy,

Vandaag in het Europees parlement moest de wereld het weten :

Je bent boos – boos om zoveel Griekse gemiste kansen…boos om zoveel Griekse beloftes zonder concrete engagementen . Je fulmineerde op je bevlogen manier tegen premier Tsipras , sneerde naar hem en toonde hem vervolgens het  te volgen pad . Het orakel van Delphi lijkt in het niets te verzinken tegen het nieuwe  orakel van Gent, Guy Verhofstadt. Met veel Griekse pathos , rechtopstaand en wild gesticulerend las je Tsipras de levieten. Tussen twee statements door, nam je welwillend het applaus in ontvangst…

Het was leuk, de camera’s smulden ervan en in een mum van tijd hadden je medewerkers ervoor gezorgd dat de wereld via youtube, twitter en alle andere mogelijke kanalen konden kennis maken met de Europese staatsman Guy Verhofstadt,voorzitter van de vierde fractie in het Europees parlement met 70 zetels op 748.

Ik genoot er ook van, zij het dat ik er niet door bedwelmd raakte omdat ik je iets langer ken door je rijke carrière in de Belgische politiek.

In je openingszin leerde je ons dat er geen oplossingen mogelijk zijn zonder de democratische ruggensteun. O ironie : Europa, wat de emanatie is van de anti-democratie , gaat het land van de oerdemocratie, Griekenland leren wat democratie eigenlijk is. Europa, dat elk democratische uitslag van een  referendum , was het nu van de Denen,de Grieken of van de Fransen of van de Nederlanders die zich tegen de Europese grondwet uitspraken , alles werd door Europa regelrecht en hooghartig naar de prullenmand verwezen , de uitslag werd geannuleerd en men eiste dat er dan maar een nieuw referendum moest komen… Ben je dat dan allemaal vergeten, Guy ? In België, daar mogen we ons zelfs niet uitspreken over iets fundamenteels als een Europese grondwet, een unie met andere landen , de deloyale concurrentie ten voordele van de multinationals, open grenzen en de sociale impact en uitbuiting, de ecologische regressie..nee, daar beslissen de partij-leenheer en de parlementaire vazallen bij handengeklap .De Belgische bevolking heeft niets in de pap te brokkelen, omwille van de Europese doctrine. En over valse beloftes in burgermanifesten en de invoering van referenda en de gebroken beloftes wil ik het al helemaal niet hebben,Guy. Dat begrijp je toch ?

Nadien vervolgde je :

Het probleem is dat de Griekse politieke klasse geen inspanningen deed om te hervormen. Jullie praten over hervormingen,maar we zien niets concreets.  We rennen naar een Grexit en het zullen de gewone Griekse burgers zijn die de rekening betalen.Het cliëntelisme moet aangepakt worden, de politieke benoemingen (waarbij Tsipras’ partij onlangs 12 nieuwe directeurs benoemde) , de staatsschuld moet aangepakt worden, de banken geprivatiseerd, de privileges van de politieke klasse afgeschaft”. Daarop stelde je zelfs voor om vandaag nog naar Athene te reizen om Tsipras te helpen om dit te realiseren.

Beste Guy, ik ben veel hypocrisie gewoon, maar het tart toch alle verbeelding om dit uit jouw mond te horen.Toen je met de paarse regering kon genieten van de economische meeval, heb je de staatsschuld niet structureel afgebouwd maar heb je het geld uitgedeeld, verbrast  : elke partij haar pleziertje. Er werden geen moedige keuzes gemaakt De Europese convergentie-criteria die België moest halen op 1/1/1999 werden onder jouw premierschap niet gehaald en ze worden nu nog steeds niet gehaald. Onze staatsschuld is nog steeds torenhoog en benadert in geen lichtjaren de 60 % . Waarom lees je de Grieken hierover dan de les,beste Guy ? Zoals ex VLD’er Paul De grauwe het verwoordde : “De last van de Griekse overheidsschuld is dus de facto lager dan die van België en van de meeste andere landen van de eurozone.”

Waar waren jouw concrete structurele hervormingen met roadmap destijds ,Guy ? De oprichting van het lege Zilverfonds om de tsunami van de vergrijzingskost aan te pakken ? Was dat je structurele begrotingsaanpak ? Waardoor de huidige generatie Belgische politici en meer specifiek de Belgische bevolking nu met de gebakken peren zitten en iedereen langer moet gaan werken wegens onbetaalbaar  ?

Of het aanslaan van de pensioenkas van de Belgacom werknemers,waarbij je hun geld, de baten, zonder verpinken schaamteloos als opbrengst in de begroting inschreef en de lasten verdaagde naar latere begrotingen ? Was dat een staaltje van structurele aanpak ?

Of je legendarische verkoop van overheidsgebouwen en het terug duurder huren ervan , was dit een voorbeeld van structurele aanpak zodat de Belgen nadien hier niet meer voor hoefden op te draaien ?

En hoe durf je andere landen de les te lezen over “de politieke benoemingen” , Guy ? Er is in België geen post, geen ambt  met enige relevantie die NIET politiek benoemd is. Alles is politiek benoemd : de magistratuur, alle topambtenaren, alle sleutelfuncties in overheidsbedrijven. Als men alle Europese landen zou rangschikken  naar het aantal politieke benoemingen, dan zou België waarschijnlijk met stip op nummer 1 staan. Weet je dat dan niet meer, Guy ?

En dan je liberale wonderrecept over de privatisering van de banken : er is in België geen geprivatiseerde bank die niet failliet ging, Guy  : Fortis, KBC, ING  – allemaal waren ze failliet en moesten ze rekenen op steun van de belastingbetaler. Ook alle private grootbanken in Europa gingen failliet ,zonder staatssteun. Is je dat dan allemaal ontgaan,Guy ?

En dan je sneer over het afschaffen van privileges voor politici ? Meen je dat Guy ? Er is geen enkele andere instelling waar meer privileges zijn dan in de Europese instellingen,allemaal betaald met zuurverdiend belastinggeld  : de doorsnee Europese ambtenaar verdient een veelvoud van wat een gewone Europese werknemer verdient, de lonen,voordelen  en onkostennota’s van Europese parlementairen zijn legendarisch, de pensioenleeftijd op 55 , de verkwisting van belastinggeld enorm –denken we maar aan de maandelijkse verhuis van Brussel naar Straatsburg om maar iets te noemen …Het gefoefel van Europese volksvertegenwoordigers met de aanwezigheid waarbij men snel komt tekenen om een vergoeding op te strijken, de vele snoepreisjes in luxehotels …En elke journalist die dit aankaartte werd eruit gegooid …en de toegang tot de Europese gebouwen nog verder verstrengd,zodat er “geen pottenkijkers Europa in een kwaad daglicht meer konden stellen”… en met wie praten die 13.000 lobbyisten in Brussel elke dag, Guy ? Misschien best dat die beerput dicht blijft..

En precies jij, die deel uitmaakt van die klasse, komt orakelen over het stopzetten van privileges ? Guy, Guy,Guy..Het is het verhaal van de splinter en de balk… Alice Nahon schreef ooit : “t is goed in ’t eigen  hert te kijken”…dat moet je vanavond voor het slapen gaan  toch eens doen,Guy.

De rol van staatsman, van geweten van Europa (en Ukraine) kan je misschien nog geloofwaardig brengen voor onwetende Europarlementariërs, maar hier in België weten we beter Guy…Dan wordt het eerder een gênante vertoning waarbij  er zich een plaatsvervangend schaamtegevoel meester van me maakt…Sommigen danken hun goed geweten immers aan hun slecht geheugen…