Het Elliott Wave Principe (deel 2)

In mijn vorige column ‘Het Elliott Wave Principe (deel 1)Â’ zette ik de basistheorie van Elliott Wave uiteen. Bestudering van de patronen is heel belangrijk voor de correcte toepassing van het Elliott… In mijn vorige column ‘Het Elliott Wave Principe (deel 1)Â’ zette ik de basistheorie van Elliott Wave uiteen. Bestudering van de patronen is heel belangrijk voor de correcte toepassing van het Elliott Wave Principe. Dit komt omdat het patroon van de marktbeweging, mits correct bepaald, u niet alleen vertelt tot welke niveaus de markt kan stijgen of dalen, maar ook op welke manier (of middels welk patroon) dit zal gebeuren.
Als u de patronen herkent en deze patronen op de juiste wijze toepast, kunt u op de Elliott Wave handelen. Dit is niet gemakkelijk te bereiken, maar na enige studie zult u er steeds beter in worden. Mensen zoals uzelf, mits u maar voldoende getraind bent, kunnen markten in een handomdraai analyseren en dat is een vereiste voor ‘trading’.
Het Elliott Wave Principe beperkt zich voornamelijk tot de patronen genoemd in de Klassieke Elliott Wave patronen.
In de “Moderne” Elliott Wave patronen, kunnen we meer patronen definiëren. Die hebben we gevonden in de meer dan 20 jaren van onderzoek en ervaring. Toelichting bij de beschrijvingen in dit artikel: links vindt u een afbeelding van een ‘bull market’, rechts van een ‘ bear market’.
 
Het patroononderdeel beschrijft de structuur, terwijl de beschrijving additionele informatie geeft. Het patroon moet voldoen aan de regels en richtlijnen, die ook uit de illustratie kunnen worden afgeleid. Verder vertelt het onderdeel in welke golf van een kleiner patroon en in welke golf van een hogere golf gradatie, het patroon gewoonlijk voorkomt. Tenslotte moet het patroon een interne structuur vertonen zoals wordt beschreven. Dit is heel belangrijk om te bepalen met welk patroon u te maken heeft.
Klassieke Elliott Wave-patronen
Hierna hebben we alle Elliott Wave-patronen afgebeeld die zijn toegestaan onder een bijzonder strikte interpretatie van het Elliott Wave Principe. De meeste van deze patronen zijn door Elliott zelf ontdekt, behalve het Diagonaal 2 patroon. De WXY en WXYXZ patronen zijn niet als zodanig door Elliott gedefinieerd, maar hij had al wel dit soort combinaties ontdekt.
I. Trends
a. Impulse (impuls)
Patroon
 
Beschrijving
Impulsen zijn altijd samengesteld uit vijf golven, gelabeld: 1,2,3,4,5. Golven 1, 3 en 5 zijn op zich zelf impulspatronen en ongeveer gelijk in lengte. Daarentegen zijn golven 2 en 4 altijd correctiepatronen.
Regels en richtlijnen
De allerbelangrijkste regels en richtlijnen zijn:
• Golf 2 kan geen groter koersbereik hebben dan golf 1, dus niet voorbij het  beginpunt van golf 1 reiken.
• Golf 3 is nooit de kortste in vergelijking met golf 1 en 5.
• Golf 4 kan golf 1 niet overlappen, behalve in diagonale Triangles en soms in golf 1  of A golven, maar nooit in een derde golf. Sommigen staan overlapping in golf 1 en  A ook niet toe.
• Als richtlijn vertoont de derde golf het hoogste momentum, behalve wanneer de  vijfde de verlengde golf is.
• Golf 5 komt voorbij het eind van golf 3.
• Als richtlijn moet de interne golfstructuur alterneren (afwisseling vertonen), dat  betekent verschillende soorten correctiestructuren in golf 2 en 4.
In welke golf?
Impuls patronen komen voor in golf 1, 3, 5 en in golven A en C van een correctie (deze correctie zou een golf 2, 4 of een golf B, D, E of golf X kunnen zijn).
Interne structuur
Het patroon is samengesteld uit vijf golven. De interne structuur van deze golven is: 5-3-5-3-5. Merk op dat de genoemde ‘3en’ correctiegolven zijn, die op hun beurt kunnen bestaan uit 5 golven in een correctie-Triangle.
b. Extension (Extensie)
Patroon
 
Beschrijving
Per definitie komt een extensie voor in een impulsgolf, waarin golf 1, 3 of 5 verlengd kan zijn en daardoor veel langer is dan de andere golven. Het is vrij normaal dat een van deze golven zich verlengt, gewoonlijk is dat de derde golf. De twee andere golven neigen dan naar gelijkheid. In onze patroondefinities noemen we het een Extensie1 als de eerste golf verlengt, een Extensie3 als de 3de de golf verlengt en een Extensie5 als de 5de golf verlengt.
Regels en richtlijnen
De allerbelangrijkste regels en richtlijnen voor wat betreft een verlengde golf zijn:
• Een verlengde golf is samengesteld uit 5, 9, 13 of 17 golven.
• Golf 2 kan geen groter koersbereik hebben dan golf 1, dus niet voorbij het  beginpunt van golf 1 reiken.
• Golf 3 is nooit de kortste in vergelijking met golven 1 en 5.
• Golf 4 kan golf 1 niet overlappen.
• Golf 5 overschrijdt het eind van golf 3.
• De verlengde golf vertoont gewoonlijk de hoogste acceleratie.
In welke golf
Extensies komen voor in golf 1, 3, 5, en in A en C golven, wanneer ze met elkaar worden vergeleken.
Interne structuur
De interne structuur bestaat minimaal uit 9 golven, dus ook bijvoorbeeld 13 of 17 golven kunnen voorkomen. Dus de minimale interne structuur van de 9 golven is: 5-3-5-3-5-3-5-3-5. Merk op dat de genoemde ‘3en’ correctiegolven zijn, die uit 5 golven kunnen bestaan in het geval van een correctiedriehoek. In het volgende deel zal ik onder meer de correctiedriehoekspatronen behandelen.
 
Rick Versteeg
Directeur Matrix Asset Management B.V.
www.matrixam.nl
 
Rick Versteeg is oprichter van Prognosis Software Development en heeft de expertise voor het softwarepakket ELWAVE® geleverd. Thans wordt Prognosis (prognosis.nl) voortgezet door zijn compagnon van het eerste uur.
 
Voor de grafieken en de tabel verwijzen wij u naar ons weekblad.