Het onteigenen van bezit is gewoon belasting (Lodewijk Hof)