Het voordeel van kleine winsten (Tom Lassing)

(Ik heb dit artikel op 27 januari 2005 gepubliceerd. Ik kwam het bij toeval weer tegen. Het blijft actueel)
Beleggers laten zich graag richting ondersteunende services lokken door enorme winstpercentages, maar realiseren zich vaak niet dat de enorme uitslagen per trade ook wel eens hun duistere keerzijde hebben.
Vooral beleggers met in feite te weinig vermogen laten zich graag verleiden door de enorme percentages en helaas haken de meesten al snel zwaar teleurgesteld af. Dit soort teleurstellingen valt vooral te voorkomen door het rustiger aan te doen.
Bedacht moet namelijk worden is dat er voor die mooie winstpercentages van 60% tot soms wel 700% per jaar ook wat nodig is; namelijk een toegenomen risico.
Dat hoeft niet erg te zijn, mits u als belegger de ervaring en het geld heeft om er mee om te gaan.
Er is immers geen belegger of service die het voor elkaar krijgt alleen maar winstgevende trades te doen.
Ik sprak gisteren een serviceverlener die vorig jaar in totaal ruim 700% rendement behaalde. Als u niet weet of dat goed of slecht is… ik ben nog geen betere tegengekomen…..
Ondanks dit enorme percentage verloor hij maar liefst 85% van de abonnees die zich gedurende het jaar hebben aangemeld voor zijn service. Een aantal daarvan was niet tevreden…
Let wel, die ruim 700% is echt gehaald, daar is geen discussie over!
Een punt waar in mijn ogen iets teveel abonnees over vielen is dat maar liefst 60 procent van zijn trades verliesgevend was.
Ondanks dat had hij wel ruim 700% rendement. (rekening houdend met gemiddelde transactiekosten)
Het kan u echter als nieuwe abonnee maar zo gebeuren dat uw eerste vijf trades verliesgevend kunnen zijn. Hoeveel vertrouwen is er dan nog over als de zesde trade aangekondigd wordt? Die vijf trades kunnen u immers ondanks stop loss in geld al flink wat gekost hebben. Geen punt als er dan in totaal minder dan 5% van uw vermogen verloren is gegaan, maar als die paar trades procentueel een (veel) groter verlies opleverden wordt het pijnlijk en soms is er simpelweg geen geld meer om nog verder te gaan. Niet de service zat fout, want de stop loss werd strak gehanteerd, maar beleggers met een te klein vermogen namen een, voor de omvang van hun portefeuille, veel te hoog risico. Ze trokken als het ware een te wijde jas voor hun vermogenspositie aan.
Zonde, want als ze met hun beschikbare vermogen eerst een rustiger service gekozen zouden hebben, dan had dat kleine vermogen rustig aan kunnen groeien tot een groter vermogen. Als er dan eenmaal meer geld beschikbaar is, dan mag het risico ook omhoog.
Haastige spoed is zelden goed. Zelfs 700% rendement op jaarbasis kan een kleine portefeuille ten gronde richten. Dat besef komt vaak pas achteraf. Men ziet alleen de winsten, niet de risico’s.
Die 700% winst is dus niet voor iedereen weggelegd. Ik hoop dat ik met dit artikel duidelijk heb kunnen maken waarom.