Hier hadden we nog geen rekening mee gehouden! (Jack Hoogland)

Vorige week heb ik u verteld over de ongekende kansen die uraniumaandelen ons bieden. Kernenergie was de afgelopen jaren (vooral in de westerse wereld) totaal uit de gratie. In mijn artikel van dinsdag kunt u zien dat dit langzaam maar zeker aan het veranderen is. Westerse autoriteiten, milieumensen en klimaatwetenschappers beginnen steeds meer te beseffen dat kernenergie hard nodig is om de in Parijs gemaakte klimaatafspraken te kunnen realiseren.

Met deze nieuwe ontwikkeling hadden wij tot nu toe totáál geen rekening gehouden!
Als je naar het plaatje hieronder kijkt, dan begrijp je direct hoe moeilijk het is om luchtvervuiling terug te dringen. De totale vraag naar energie zal de komende jaren fors doorstijgen. Het EIA verwacht daarbij dat fossiele, luchtvervuilende brandstoffen zélfs over 20 jaar nog de absolute hoofdrol zullen spelen.
Alleen als kernenergie een grotere rol speelt, kan het verbruik van olie en steenkool enigszins worden teruggedrongen. Kan luchtvervuiling worden teruggedrongen. Een nieuwe ontwikkeling kan daarbij helpen. Zie deze krantenkop van een paar dagen geleden. Nieuw ontwikkelde, kleinere, veiligere en vooral goedkopere kernreactoren maken voor westerse landen de stap naar investeren in kernenergie kleiner.
Kunnen daardoor de komende jaren de vraag naar uranium nóg verder opdrijven.