Idee fixe

Idee fixe

 

Idee fixe
 
Vergelijking van de huidige situatie met de dertiger jaren wordt door sommige mensen afgedaan als een paranoïde dwangvoorstelling. Gewezen… Idee fixe

 

Idee fixe
 
Vergelijking van de huidige situatie met de dertiger jaren wordt door sommige mensen afgedaan als een paranoïde dwangvoorstelling. Gewezen wordt dan op officiële cijfers over de Amerikaanse economie en de, bemoedigend genoemde, doortastendheid waarmee overheden en FED optreden. Bij de te verwachten ineffectiviteit van het TARP en de geneigdheid van het de facto insolvente bankwezen zichzelf werkelijk te saneren is eerder stilgestaan. Daarom wordt nu naar de uitkomsten gekeken.
 
Als de officiële werkloosheidscijfers worden beoordeeld dan is de werkloosheid in de VS weliswaar hoog en groeiend, maar nog niet op “depressieniveau”. Door SGS (Shadow Government Statistics) gecorrigeerde cijfers schetsen een ander beeld. De echte werkloosheid nadert inmiddels de 20% grens en de stijging is sterk progressief. Gedwongen deeltijdwerk en kwalitatieve werkloosheid van mensen die ver beneden hun niveau moeten werken zijn in deze cijfers niet zichtbaar; de harde werkelijkheid is zeker nog onaangenamer dan de cijfers suggereren.
De groei van de productie wordt net als de inflatie- en werkloosheidscijfers door de overheid geflatteerd voorgesteld. De werkelijke cijfers maken duidelijk dat de productie in de VS al vanaf 2004 aan het dalen is.
 
De depressie van de 30ger jaren gingen de VS in met een handelsoverschot en zonder grote nationale schuld. Nu is dat anders en kan de situatie van de VS worden vergeleken met die van Engeland in 1929. De enorme hoeveelheden derivaten die nu de balansen van financiële instellingen bedreigen waren in 1929 non-existent. Een overeenkomst met destijds is dat de verspreiding van de problemen in belangrijke mate verloopt via handels- en kapitaalstromen en commodityprijzen.
 
Omdat ze van meningzijn dat een vergelijking van 1929 met 2008 zich niet mag beperken tot de VS hebben Barry Eichengreen en Kevin H O’Rourke de ontwikkeling na de crisis van 1929 en de huidige situatie op mondiale schaal, met elkaar vergeleken. Zij hebben gekeken naar wereldproductie, aandelenmarkten, wereldhandelsvolume, en naar economische- en monetaire maatregelen die zijn getroffen om erger te voorkomen. Hun conclusie is dat de depressie mondiaal is en die van 1929 in ernst minstens evenaart. Op de deelgebieden zijn hun bevindingen als volgt.
 
–          De productiecijfers zijn op wereldschaal na april 2008 procentueel gezien minimaal even sterk teruggevallen als na juni 1929. De daling bedroeg de eerste negen maanden ca 12,5%.
–          Op de aandelenmarkten is het beeld navranter. De teruggang is mondiaal na april 2008 (-50%) veel sneller en sterker geweest dan na juni 1929 (-15%). Hiervan gaat de suggestie uit dat de situatie op wereldschaal nu zelfs ernstiger is dan in 1929.
–          De terugval van het handelsvolume in de dertiger jaren wordt alom als de aanjager van de “grote depressie” beschouwd. Het tempo waarmee de internationale handel nu is teruggelopen is veel hoger dan de terugval na 1929. Ook op dit terrein is er weinig reden om aan te nemen dat de gevolgen milder zullen zijn dan in de dertiger jaren. De scheefgegroeide lopende rekeningen van betalingsbalansen zullen nog lang hun invloed doen gelden.
 
Een interessante vraag is die naar de effecten van het door overheden en monetaire autoriteiten gevoerde beleid. Vergelijking van het gebruik enkele belangrijke beleidsinstrumenten leert dat de autoriteiten in 2008 sterker en sneller hebben gereageerd dan in 1929. Renteverlagingen en monetaire verruiming volgen de consensus betreffende een adequate reactie op een conjuncturele terugval. De Keynesiaans aandoende toename van de begrotingstekorten zou voor additionele verruiming dus stimuleren van de vraag hebben moeten zorgen. Dat de gevolgen van dit optreden tot op heden niet zichtbaar zijn geworden in de vorm van een aantrekkende economie stemt tot nadenken over de gekozen instrumenten, de ernst en de duur van de depressie.
 
Parallellen met het verleden kunnen soms een dwangvoorstelling bevestigen.
 
Vrgr jan a
 
www.invest4you.nl
www.invest4you.be
 
 
Deze Kanttekening is gepubliceerd zonder grafieken en/of andere afbeeldingen. Indien u de integrale kanttekening wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@invest4you.nl, onder vermelding van datum publicatie Kanttekening.