IMF opnieuw redder in de nood

Het IMF dacht tot voor kort dat het zijn bestaansrecht was kwijtgeraakt. De wereld is echter snel veranderd.

Eergisteren werd door het IMF een hulpprogramma voor ontwikkelingslanden… Het IMF dacht tot voor kort dat het zijn bestaansrecht was kwijtgeraakt. De wereld is echter snel veranderd.

Eergisteren werd door het IMF een hulpprogramma voor ontwikkelingslanden goedgekeurd.
MF: Hier zit wel een heel erg ironische kant aan. Nu treedt het IMF ineens erg op de voorgrond, een IMF dat zich in 2007 nog beklaagde niets te doen te hebben omdat het geld in overvloed over de wereld stroomde en dat vooral in de opkomende landen.
Het fonds werkte zelfs aan een herdefinitie van haar taak en trachtte een nieuw werkterrein te vinden om niet compleet werkloos te worden. Nog een andere tegenstrijdigheid. Het is nog maar enkele weken geleden dat men dacht dat het de ontwikkelingslanden zouden zijn die de zogenaamde geïndustrialiseerde landen te hulp zouden komen.
En zie, het is het IMF dat precies het tegenovergestelde vraagt. Het vraagt om een verhoging van de bijdragen van de rijke landen om de ontwikkelingslanden te helpen. Een ironisch kantje van de geschiedenis.
Er komt nu een lijst van landen die voor deze nieuwe hulp gekozen kunnen worden.
MF: Die is nog niet onthuld. Maar het zal om landen gaan die nu in tijdelijke moeilijkheden verkeren, maar die wel over de fundamentele middelen beschikken die nodig zijn om er snel weer bovenop te komen in de maanden of liever nog de jaren die voor ons liggen. Het betreft een soort doorlopend krediet wat men binnen enkele dagen kan verkrijgen.Bij deze uit te kiezen landen wordt een land zoals Brazilië genoemd.
Maar het IMF gaat ook door met de verstrekking van de meer traditionele hulp.
MF: Aan die landen die voor deze nieuwe vorm van hulpverlening niet in aanmerking komen. Wat het geval is voor de Oekraïne, Pakistan, en vooral Hongarije dat door het IMF gered is met $ 25 miljard.
Die redding heeft een scherpe stijging van valuta’s en beursen in de Oost-Europese landen teweeg gebracht. Je moet niet vergeten dat dit de eerste keer is sinds 1976 dat een land van de Europese gemeenschap of van zijn voorgangers aan het IMF om steun vraagt. En dat was toendertijd Engeland. Het is als het rad van fortuin. Nu worden de opkomende landen overspoeld..
Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.