Inflatie? Welke inflatie?

Bijna alle grote economieën doen er momenteel alles aan om de rente en hun munt laag te houden. De reden hiervoor is simpel: ze zitten met een enorme schuld die nu al (bijna) niet meer af te betalen is.

Als de rente zou stijgen worden de interesten op die schuld zo groot dat men niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de waarde van een munt daalt, betaal je de schulden terug met geld dat minder waard is.

Als je 10 € schuld aan iemand hebt, kan die 5 broden kopen als je hem zijn geld terug geeft. Als de euro daarentegen 20% in waarde daalt, betaal je nog steeds 10 € terug, maar de tegenpartij kan hiermee nog maar 4 broden kopen. Jij bent dus in orde met het afbetalen van je schulden, maar de tegenpartij heeft ondertussen wel 12,5 € nodig om diezelfde 5 broden te kopen. Als je geld minder waard wordt, moet je meer betalen om hetzelfde te kopen. Maar als je schulden hebt, betaal je inverhouding minder terug (gemeten in reële waarde). Ziehier inflatie in het kort.

Volgens de officïele statistieken ligt de gemiddelde inflatie in Europe op iets meer dan 2%. Maar inflatie wordt bepaald aan de hand van de consumentenprijsindex. Deze vertegenwoordigt een representatief “mandje” van goederen en diensten. In de loop der jaren heeft men echter het mandje aangepast. Er zijn een aantal producten uit het mandje gehaald zoals elektriciteit, sigaretten, … Net die producten die het meest in prijs zijn gestegen.

De werkelijke inflatie ligt dus een heel stuk hoger dan de officiële cijfers. Volgens Shadowstats.com was voor 1972 de gemiddelde inflatie 2%. Hanteren we dezelfde methode om inflatie te berekenen als in 1972, dan bedraagt de gemiddelde inflatie van 1972 tot nu 7,5%. Praktisch gezien wil dit zeggen dat de prijzen op minder dan 10 jaar verdubbelen!

De grote economieën blijven geld bijdrukken, wat inflatie in de hand werkt. Bovendien blijft de rente laag, waardoor je geld sneller in waarde vermindert dan het opbrengt aan interesten. Om je hiertegen te beschermen moet je dus een oplossing vinden om een rendement te halen op je vermogen dat hoger ligt dan inflatie. US Option Trader kan met zijn Optieadvies op Maat een indrukwekkend Track Record voorleggen, dat ruim hoger ligt dan de werkelijke inflatie.

Klik hier voor meer informatie hoe US Option Trader in staat is om dit rendement te behalen.

Wil je meer weten van opties en het handelen daarin, kom naar de Dag van de Optiebelegger.