ING Direct geld

Voor de tweede maal in korte tijd brak er een vertrouwenscrisis uit rond een Nederlandse financial.
Ditmaal werd bankverzekeraar ING onder vuur genomen (vrijdag). De kapitaalratio’s werden… Voor de tweede maal in korte tijd brak er een vertrouwenscrisis uit rond een Nederlandse financial.
Ditmaal werd bankverzekeraar ING onder vuur genomen (vrijdag). De kapitaalratio’s werden door de markt als te laag beschouwd. Een in allerijl uitgegeven persbericht op vrijdagmiddag 17:00 uur bood geen soelaas. Beleggers dumpten massaal het aandeel ING en het fonds sloot ruim 27% lager, een ongekende koersval. Koortsachtig overleg met DNB en de Nederlandse staat, weer in een weekend, resulteerde in een kapitaalinjectie van € 10 miljard.
Winstbewijzen
ING krijgt eigen vermogen, meetellend voor de tier-1 ratio, van € 10 miljard van de Nederlandse staat. Daarvoor in ruil betaalt ING 8,5% rente, of meer, als ook de overige aandeelhouders van ING meer dividend uitgekeerd krijgen. Terugkoop van de preferente aandelen is mogelijk, tegen 150%. Omzetting van de lening in reguliere aandelen is mogelijk na drie jaar: de conversiekoers bedraagt dan € 10.
Het slotdividend over 2008 wordt overgeslagen, vermoedelijk zal over 2009 hooguit een bescheiden dividenduitkering volgen. De ING top bloedt mee: geen bonus over 2008.
Voor bestaande aandeelhouders betekent dit dat zij de winst die ING Groep boekt, zullen moeten delen met de Nederlandse overheid. Er blijft minder winst te verdelen over en dus winstverwaterend, zij het beperkt en mogelijk tijdelijk. Als ING er de komende jaren in slaagt voldoende winst te behalen om de € 10 miljard af te lossen, is de pijn daarmee beperkt. Voor het idee: ING behaalde over 2007 een forse € 9,25 miljard winst. Dat lijntje doortrekken naar de komende jaren is overigens niet raadzaam: de winstgevendheid zal structureel op een lager niveau uitkomen.
ING Direct
ING is groot, erg groot. De bankverzekeraar heeft alleen al € 300 miljard aan spaargelden onder beheer. Circa € 100 miljard in Nederland en België en nog eens € 200 miljard in een aantal andere landen via ING Direct. Nog wel overigens: de kans is groot dat vooral bij ING Direct een aantal spaarders het zekere voor het onzekere zullen nemen en hun spaargeld zullen wegtrekken bij ING. De (negatieve) publiciteit is groot geweest. Hoeveel spaarders zullen afhaken zal de komende tijd wel duidelijk worden.
Inkrimpen
ING zal ongetwijfeld afspraken hebben gemaakt met de Nederlandse staat en DNB om te downsizen. Vanochtend vroeg maakte ING bekend dat het zijn Taiwanese verzekeringsactiviteiten van de hand zal doen voor $ 600 miljoen. Dat is een begin: er zullen ongetwijfeld meer activiteiten worden verkocht. ING hintte daar al voor de kapitaalinjectie van de Nederlandse activiteiten op. De leverage zal versneld worden teruggebracht.
Even slikken
Voor bestaande aandeelhouders ING is het even slikken. Er zal minder winst te verdelen overblijven, althans zolang ING de € 10 miljard van de Nederlandse staat niet aflost. Dit was echter een noodzakelijke stap. Voor de ING top is het nu zaak versneld de leverage terug te brengen en starten met het herwinnen van het geschonden vertrouwen. Daar gaat geruime tijd overheen.
Martin Crum
Martin Crum is hoofdredacteur van Inveztor. Disclaimer Crum: geen positie in ING op het moment van publiceren.