Is onze planeet te klein?

De G20 komen samen. Dit zijn behalve de oude economie zoals de VS, Europa en Japan (groeicijfers van amper 1%), o.a. ook de opkomende economieën als China, India en Brazilië. Op basis van hun sterke economische prestaties eisen ze een steeds grotere plaats op in de wereld ten koste van de oude economische machten. De voorbije maand is hun onstuitbare opmars echter beginnen te sputteren. Terwijl Brazilië en India kampen met structurele groeipijnen ten gevolge van een gebrekkige infrastructuur, corruptie en een loodzware bureaucratie, worden steeds grotere vraagtekens geplaatst bij het Chinese economische wonder.

Niet alleen over de houdbaarheid van het economische model gebaseerd op investeringen in vaste activa, maar ook over de manier waarop de omvang van de economie berekend wordt. Uiteraard is de beste boswachter een oude stroper, want groeicijfers en economosche data manipuleren is de Amerikanen en Europeanen niet vreemd. Er zijn al langer vermoedens dat de Chinese overheid de berekening van haar bruto binnenlands product (bbp) manipuleert. Van 1980 tot 2012 groeide de Chinese economie officieel aan een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 10%.
In een recente studie beschuldigt professor Christopher Balding van de Universiteit van Peking het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek (NBSC) van manipulatie van de inflatiecijfers. Door de inflatie systematisch en moedwillig te onderschatten, wordt het reële Chinese bbp zwaar overschat. Volgens Balding zou de Chinese economie 12% of 1000 miljard dollar kleiner zijn als alleen al de inflatie van de woonkosten juist werd berekend. Over de industriële produktie lopen ook fabeltjes.  Zo is er het verhaal bekend van een staalsmelterij die om zijn vooropgestelde groei te halen het gesmolten staal terug in zijn oven gooide om zo de produktiecijfers op te smukken, en om tevens zijn politiek benoemde job te kunnen behouden. Net als bij de bouwbubble in Spanje is de zogenaamde “vaste activa” of kortweg gezegd de bouwsector, de motor van de Chinese economie. Terecht vraagt Geert Noels in zijn boek “Econoshock“ zich af wie er in al die onbetaalbare woningen in de spooksteden gaat wonen? Madrid heeft trouwens ook zo een paar spooksteden en Castillion zelfs een spook vliegveld dat niemand gebruikt. Het economisch model in China is niet zozeer gebaseerd op winst, maar wel op omzet en marktaandeel. In het boek van Geert Noels vindt men een paar angstwekkende cijfers. Indien de Chinezen willen leven op Amerikaanse leest, dan onploft waarschijnlijk heel het westers economisch model. Als voorbeeld: aantal inwoners Amerika 300 (Miljoen) en China 1300. Olie consumptie (Mlj Barrels/dag) Amerika 25 China 8. Dat maakt dat iedere vergelijking van grondstoffen, energie etc, met Europese of Amerikaanse cijfers zal resulteren in … een probleem. Als China op zijn “Amerikaans“ gaat leven, dan weet ik niet waar de olieprijs uitkomt. Zij zouden dan 100 miljoen vaten per dag nodig hebben! Dat is dan 15% meer dan de huidige wereldproduktie! De voedselprijzen, grondstoffenprijzen, energie prijzen zullen allemaal onder druk komen staan. Gelukkig is China te groot om door de Amerikanen in het democratisch kapitalistisch systeem gedwongen te worden. We hebben gezien tot wat democratisering leidt in de Arabische landen die geen democratische voorgeschiedenis kennen. Indien men in China het Nederlandse of Belgische polder-overlegmodel zou toepassen, waar God en klein Pierke zijn inspraak en klachten kan neerlegen, en waar ieder initiatief potvast loopt op bezwaarschriften, dan is het binnen de korste keren revolutie. Men zal dringend een nieuwe goedkope energiebron moeten uitvinden, de bevolkingsgroei in sommige landen moeten afremmen, en in sommige landen (Nederland / België) moeten stimuleren. Technologische ontwikkelingen en onderzoek moeten stimuleren zodat “brains” ook een economische “grondstof” zijn die de oude wereld moeten beschermen tegen verval. Nieuwe democratische bestuursvormen moeten ontwikkelen die tot krachtdadige besluiten kunnen komen. Als iedere Chinees, Indiër of Afrikaan op westers model wil leven is onze planeet eigenlijk te klein.