Kan duurzame energie een failliete stad redden? (Lodewijk Hof)