Kanteling van de huidige economische cyclus – belicht door experts (Irma Schogt)