Katoenprijs in 3 maanden 18% gestegen

Soft commodities zijn landbouwproducten. De wereld kan niet zonder landbouw. Als oogsten mislukken, ontstaat er schaarste en stijgen de prijzen van landbouwproducten. De Arabische lente heeft z´n oorsprong gevonden in het feit, dat de graanprijzen (het dagelijks brood) voor de gewone man niet meer te betalen waren. De wereld heeft deze grondstoffen nodig om mens en dier te voeden. En er komen steeds meer monden bij om te voeden! De wereldbevolking groeit per dag met 200.000 mensen. Dat is de omvang van pakweg een stad als Eindhoven per dag. In feite groeit de wereldbevolking elke 140 dagen met de bevolking van Nederland en België samen. Volgens de Verenigde Naties zullen in 2050 waarschijnlijk 9 miljard mensen de aarde bevolken!

 

Voor een voldoende productie is de landbouw uitermate afhankelijk van het klimaat. Aanhoudende droogte of regen laten oogsten mislukken. Daardoor ontstaan tekorten die de prijs van deze gewassen doen stijgen. Daarnaast wordt vruchtbare landbouwgrond schaars door verstedelijking. Steeds meer landbouwgewassen worden bovendien gebruikt voor de productie van biodiesel. Dan moet u denken aan koolzaad, maïs en rietsuiker. Wij denken daarom dat de komende jaren de prijzen van soft commodities mede om bovengenoemde redenen hoog zullen blijven. Dat schept kansen voor beleggers. De grootste beurs voor deze gewassen is de CBOT in Chicago. Lees onderstaande nieuwsbrief en overtuig uzelf van de kansen van beleggen in soft commodities!

 

Katoen maakt zijn belofte voor 2013 nu al waar
Aan het begin van dit jaar schreven we in onze nieuwsbrief: “Cacao en katoen getipt als winnaars in 2013”. Een artikel over de mooie vooruitzichten voor katoen in 2013.
Op 11 januari en op 13 februari hebben we over katoen geschreven. We hebben toen aangestipt, dat in 2012 de katoenoogst overvloedig was. Daardoor waren de prijzen op de wereldmarkt tot wel 20% gedaald, terwijl wereldwijd voorraden sterk opliepen. Waar was ons optimisme dan op gebaseerd?

 

Kleiner areaal
In de praktijk betekent een overvloedige oogst en lage prijzen in het ene jaar, dat in het volgende jaar er minder katoen aangeplant wordt. Boeren gaan immers op zoek naar een product, dat meer oplevert. We schreven daarom in januari al, dat in de VS – de grootste producent van katoen – veel boeren soja zouden gaan inzaaien of tarwe in plaats van katoen. Dat is inderdaad gebeurd. Schattingen gaan uit van een daling van het ingezaaide areaal met 27% ten opzichte van 2012.
Er was aan het begin van 2013 nog een andere trend zichtbaar. Zo kwam Rabobank in haar vooruitzicht op 2013 voor commodities tot de conclusie, dat in andere belangrijke producerende landen als Australië en Brazilië het aantal hectaren voor katoen weleens 30% lager zou kunnen uitvallen dan in 2012. Dat zou betekenen, dat na een wat zwak begin in de eerste helft van dit jaar, prijzen voor katoen in de tweede helft van het jaar zouden gaan oplopen. Een andere bank, Morgan Stanley,  verwachtte daarom dat de markt voor 2013 rekening moest houden met een gemiddelde prijs van $ 0,80 per pond. Dat was een wezenlijke verbetering vergeleken met $ 0,65 in het vierde kwartaal van 2012!
 
Katoenprijzen stijgen al maanden
 
Prijsstijgingen
Hoe staat de markt voor katoen er aan het einde van het eerste kwartaal van 2013 voor? Sinds het begin van dit jaar is de prijs voor katoen al met meer dan 20% gestegen. In de week van 11 tot 15 maart steeg de prijs op de ICE Futures US met 6,5%. Er werd een niveau aangetikt van $ 0,9393 per pond. Dat is het hoogste niveau in bijna een jaar!
Die prijsstijging is niet louter toe te schrijven aan een mindere aanplant, maar ook met een tweede trend die wij al in januari van dit jaar aanstipten. Die tweede trend heet China. In dat land genieten katoenproducenten van een basisprijs die het dubbele van de wereldmarktprijs bedraagt. Dat beleid is bedoeld om de nationale voorraden aan te vullen. Dat maakt de lokale productie minder interessant voor de lokale verwerkende bedrijven en zodoende zullen ze hun vraag naar het buitenland verleggen, want Chinees katoen is te duur. Dat is wat er nu gaande is. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw zal de vraag naar katoen dit jaar opnieuw met 1,4% stijgen tot 36 miljoen balen. Een baal is 218 kilogram. Dat klinkt misschien niet zo heel imposant, maar volgens hetzelfde ministerie zal de export van de VS naar dit land dit jaar met zeker 7% groeien. In april zal hier meer duidelijkheid over komen. Dan komt er ook meer duidelijkheid tot welk niveau het zijn katoenreserves wil opbouwen. Voorlopig gaat het Internationaal Katoen Agentschap er van uit, dat China een voorraad wil aanleggen van ongeveer 10 miljoen ton. Dat is tweederde van de huidige wereldwijde voorraad van ongeveer 15 miljoen ton.
Maar niet alleen stijgt vanuit China de vraag, maar ook uit andere landen met een bloeiende katoenindustrie zoals Turkije, Indonesië en Pakistan.

 

Het is een van de doelstellingen van ons om voor onze beleggers en klanten naar mooie beleggingskansen te speuren. Wij geloven sinds jaar en dag, dat commodities u mooie kansen bieden. Dankzij onze nieuwsbrieven kunnen wij aantonen dat dit ook werkelijk het geval is. U kan nu via www.trendzoeker.nl gratis inschrijven op die nieuwsbrieven. Let wel… Beleggen in commodities is pas interessant als u meer dan 20.000 euro beschikbaar heeft. Voor die beleggers is onze nieuwsbrief dan ook geschreven. Voor die beleggers kunnen wij ook echt een meerwaarde bieden. Onze gratis nieuwsbrief kunt u hier aanvragen.