KREDIETCRISIS BIEDT BELEGGERS KANSEN

Sinds de kredietcrisis hebben banken gebrek aan geld. Volgens cijfers van het CBS heeft ruim de helft van het Midden- en Kleinbedrijf in 2010 meer moeite gehad om een banklening te krijgen dan in 2007. Banken stelden vooral veel hogere eisen aan het eigen vermogen en/of het onderpand.

Omdat ondernemers niet graag stil zitten zochten zij naar alternatieve oplossingen. Die vonden zij deels bij privé investeerders en beleggingsfondsen die leningen verstrekken. Het aantal fondsen die dat doen is aanzienlijk gestegen en waarschijnlijk zal deze tendens zich voortzetten.

Deze fondsen bieden beleggers een mooi historisch rendement van 7 tot 9%. Maar er zijn natuurlijk ook risico’s.
Een groot risico is dat een bedrijf de lening niet kan terugbetalen. Oplossing hiervoor is dat de lener onderpand verstrekt. Maar ook daar zit een risico. Namelijk dat het onderpand wel veel waard is (kantoorpand, bedrijfshal etc.) maar dat het niet op korte termijn verkocht kan worden.
Daarom ontstonden er beleggingsfondsen die de solvabiliteit van de lener verzekerden bij grote verzekeraars. Die verrichten dan eerst een boekenonderzoek bij de lenende partij en verstrekken daarna (als alles akkoord is) een verzekering tegen faillissement en betalingsonwil of -onmacht. Door deze verzekeringen is de zekerheid dat investeerders hun kapitaal terugkrijgen zeer sterk gegroeid.

Verzekerde kredieten aan advocatenkantoren
Eén zo’n fonds verstrekt korte-termijn-leningen aan Engelse juristen die op basis van
no-cure-no-win werken. Deze juristen nemen massaclaims in behandeling tegen financiële instellingen die hun producten niet tegen de juiste wijze hebben verkocht/geadviseerd. De meest voorkomende zaken hebben betrekking op o.a. beschermingsverzekeringen op inkomen en onterecht verstrekte creditcards.
Verzekerd zijn in dit geval, het verlies van een rechtszaak, het risico van niet betalen door de verliezende partij, faillissement advocatenkantoor etc. Dit fonds maakte een gemiddeld netto rendement van ca. 8%.
De randvoorwaarden rond dit fonds zijn erg gunstig. Zoals geen instapkosten en een opzegtermijn van 30 werkdagen.

Financiering van handelstransacties
Een ander voorbeeld is een fonds dat handelstransacties financiert. De handelstransacties vinden plaats tussen een producent en een verkooporganisatie en worden geïnitieerd door de verkooporganisatie. De verkooporganisatie en de producent doen echter niet direct zaken met elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van een tussenpersoon, die alle benodigde
contacten heeft. De tussenpersoon gaat vervolgens op zoek naar financiering om de handelstransactie (“trade”) mogelijk te maken. Hij komt uit bij een specialist: de Trade Finance Specialist (TFS) die, na inspectie van alle betrokken partijen nagaat of de belangrijkste risico’s verzekerd kunnen worden. Bij voorbeeld tegen faillissement van de afnemer en de transportrisico’s.
Is er geen verzekering afgesloten, dan komt er ook geen trade. De TFS beschikt
over vermogen om de handelstransactie te financieren door middel van een investeringsfonds. De TFS laat een bank een Letter of Credit (LC is soort bankgarantie) opstellen met hierin o.m. de productspecificaties en betalingscondities. Na ontvangst van de LC weet de producent dat hij betaald zal worden en kan de productie starten. Dit fonds biedt een vast rendement van 7 of 8%, afhankelijk van de omvang van de investering.

Wilt u meer weten over deze interessante investeringsmogelijkheden, klik dan hier.