Kredietwaardigheid overheid in het geding

De kredietcrisis werd deels opgelost door staatsgaranties. Is de overheid wel kredietwaardig?
Alarm gisteren over de staatsschuld en we hebben het hier niet over IJsland, maar Duitsland. De kredietcrisis werd deels opgelost door staatsgaranties. Is de overheid wel kredietwaardig?
Alarm gisteren over de staatsschuld en we hebben het hier niet over IJsland, maar Duitsland.
MF: Als Angela Merkel zich verzet tegen een alomvattend plan voor de heropleving van de Europese economie is dat vanwege angst. Een vrees die verhindert dat men rustig kan slapen en een aantal strategen witjes laat wegtrekken.
De financiële crisis is in hevigheid afgenomen sinds overheden hun garanties, een garantie vrijwel zonder beperkingen, aan banken hebben gegeven. Met deze aanpak heeft men paniek onder investeerders en staarten voor de banken als in 1929 voorkomen. Maar de vraag die nu rijst is die van de soliditeit van de landen. Wat nu als een staat zijn verplichtingen niet nakomt en dan niet landen als IJsland en Argentinië. Nee, landen als bijvoorbeeld Italië, of Griekenland of Engeland?
Gisteren kostte het Duitsland erg veel moeite om € 7 miljard aan staatsobligaties in de markt weg te zetten terwijl Duitsland toch tot de allerbeste debiteuren wordt gerekend en het een lening was met een looptijd van slechts twee jaar.
Wat is de verkalring van dit probleem?
MF: De regeringen moeten in toenemende mate geld uit de markt halen. En beleggers trekken zich aan het oor. Voor het ogenblik geen zorgen. Vooral omdat de rentetarieven waartegen staten kunnen lenen historisch laag ligt. De Amerikaanse regering is deze week zelfs in staat is geweest om te lenen voor één maand tegen nul procent rente. Maar de angst voor falende staten kan zich verspreiden.
Is het echt mogelijk dat een groot land haar schuld niet kan nakomen?
MF: Alles kan gebeuren. In de recente geschiedenis waren het Zuid-Amerikaanse landen, of opkomende landen als Rusland, die hun verplichtingen niet nakwamen.
De grote financiële behoeften van landen zal eerst leiden tot een stijging van de lange rente. Dan is er nog een stijging van de risicopremies voor sommige staten. Maar het valt te hopen dat geen enkel in moeilijkheden verkerend land zich over een paar maanden de vraag zal stellen: waarom eigenlijk mijn schuld terugbetalen, en vervolgens zal proberen om de leningen te heronderhandelen, vooruit te schuiven in de tijd en een deel te laten verdwijnen. De staatsgarantie is nu de ultieme verzekering. Als die verzekering verdwijnt, is er niets meer over.

Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.