Maanziek

wee weken geleden berichtte ik dat het ‘het hoogste tij’ is. Velen zullen dat gevoel nog niet hebben met de top van woensdag 14 oktober. Wees echter alert!
De zon en de maan bepalen de zwaartekracht… wee weken geleden berichtte ik dat het ‘het hoogste tij’ is. Velen zullen dat gevoel nog niet hebben met de top van woensdag 14 oktober. Wees echter alert!
De zon en de maan bepalen de zwaartekracht op aarde en bepalen daarmee de hoogte van de waterstanden. Door naar de waterstanden te kijken, kunnen we toppen en bodems in de markten vinden. Soms op de dag nauwkeurig, soms met een marge van 1 of 2 dagen. Zo wezen zowel zondag 4 als maandag 5 oktober op een bodem. De bodem kwam op vrijdag 2 oktober (ofwel -1 handelsdag). Daarna gaven de tides aan dat de markt een top zou maken rond 11 oktober. Dat was een zondag, dus vrijdag 9 oktober of maandag 12 oktober zou de meest aangewezen dag zijn. Op dit moment lijkt woensdag 14 oktober de top te zijn geweest, dus +2 dagen.
Met behulp van de tidal sum kunnen we de richting van de beurs analyseren, dus niet alleen de kortetermijntoppen en -bodems zoals hiervoor maar ook de trendmatige verwachtingen. Door het hoogste tij met de hoogste waarde, het hoogste tij met de laagste waarde, het laagste tij met de hoogste waarde, het laagste tij met de laagste waarde, de tidal swing met de hoogste waarde én de tidal swing met de laagste waarde bij elkaar op te tellen c.q. (bij negatieve waarden) af te trekken, komen we tot een getal onder de noemer tidal sum. Deze tidal sum geeft, mits de toppen én de bodems van deze optelsom tegelijk stijgen en dalen, een fraaie indicatie voor de richting van de beurzen. In de grafiek (zie het weekblad) zien we wat de tidal sum het afgelopen jaar heeft gedaan.
 
In de grafiek zien we dat de bovenste en de onderste lijn van de tidal sum in 2009 tegelijk dalen. De tidal sum heeft ons niet in de steek gelaten tot dusverre. Tot ergens in maart daalde de tidal sum om daarna aan een stijging te beginnen. Inmiddels is het tij aan het keren. De uitdaging is om precies het draaipunt in de markt te bepalen. Daarvoor maak ik gebruik van de Spiral Calendar. In mijn nieuwsbrief van 27 september jongstleden liet ik een andere grafiek ((zie het weekblad)) zien. Daaruit bleek dat het weekend van 10/11 oktober een belangrijk draaipunt in de markt zou opleveren. Alle belangrijke toppen en bodems van de afgelopen 4 jaar gaven hadden een connectie met het weekend van 11 oktober.
 
Dat in combinatie met de top die de tides zo rond 9/12 oktober aangaven, bracht mij ertoe mijn abonnees te waarschuwen voor een aanstaande kentering van de markt. De markt gaat draaien of is al gedraaid. Wees dus op uw hoede.
Elmer Hogervorst
www.goudtekoop.nl
www.hogervorstadvies.nl
Elmer Hogervorst is auteur van de tweewekelijkse publicatie ‘de Zon, de Maan en uw Beleggingen’. U kunt gratis het introductie-exemplaar downloaden via http://www.ganntrader.org/zonmaanintro.pdf
Voor de bijbehorende grafieken verwijzen wij u naar het weekblad