Markt kent haar eigen ritme

Valt de bijzonder krachtige koerssprong op Wall Street gisteravond überhaupt te verklaren?
Een indrukwekkende stijging van de koersen gisteren op Wall Street. Bijna… Valt de bijzonder krachtige koerssprong op Wall Street gisteravond überhaupt te verklaren?
Een indrukwekkende stijging van de koersen gisteren op Wall Street. Bijna 11%!
MF: Weer een waanzinnige dag gisteren op de beursen, maar voor deze keer sinds tijden een minikrach naar bóven. Men was veel meer gewend geraakt aan 10% naar beneden dan 10% naar boven.
En men vraagt zich steeds weer het zelfde af. Waarom deze hausse? Hoe kon men in één enkele dag van een algemene instorting van de beursen op maandagmorgen overgaan naar een opzienbarend herstel gisteren? Welke wonderlijke gebeurtenis heeft dit verbazingwekkende herstel mogelijk gemaakt? 
Het klassieke antwoord hierop zou kunnen zijn dat de markt de bijna zekere verlaging van de rente met 1% door de Fed heeft toegejuicht, ofwel dat men, zoals ik vanochtend heb gelezen “ dat de markt wat verder kijkt dan de huidige recessie” Het is allemaal even belachelijk.
 
Wat is dan wel de juiste verklaring?
MF: Die is er niet. We moeten accepteren dat de markt haar eigen ritme kent en niet achteraf met alle geweld een verklaring zoeken om de indruk te wekken dat we begrijpen  wat er aan de hand is. Vooral ook, omdat bij perioden van een neergaande markt, zoals wij die hebben meegemaakt, de volatiliteit extreem groot is.
En de markt gaat de ene dag met 10% omlaag om de dag erop met 10% te stijgen zonder dat zich een gebeurtenis van enige importantie heeft voorgedaan. Eén ding wat zeker is: het sentiment voor een neergaande markt was maandag zo sterk dat de kansen op een herstel daarna groot waren.
 
Dan nu de strikvraag. Gaat dit allemaal nog langer door?
MF: Ik denk dat een CAC op 3000 zoiets is als de olie op $ 150. Iedereen ziet de CAC nog eens naar de 2000 gaan, zoals iedereen ook de olie naar de $ 200 zag gaan. De olieprijs staat nu op $ 65.
Geen andere reden dan de belachelijke koersen van enkele vooraanstaande ondernemingen: een herstel van de CAC met 30% à 50% is even goed mogelijk als de daling van de olie destijds met 50%. Maar op de markten is niets zeker en is niet alles verklaarbaar…
Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.