Meer daling op komst?

In mijn voorlaatste nieuwsbrief gaf ik aan waar, althans volgens mijn interpretatie, de toppen en bodems van Wall Street in de periode 8-22 augustus zouden moeten liggen. Mijn interpretatie is gebaseerd… In mijn voorlaatste nieuwsbrief gaf ik aan waar, althans volgens mijn interpretatie, de toppen en bodems van Wall Street in de periode 8-22 augustus zouden moeten liggen. Mijn interpretatie is gebaseerd op de ‘tidesÂ’, ofwel de waterstanden van Battery Park, het harmonische station dat vlak bij Wall Street ligt.
Deze analyses gebruik ik onder andere in combinatie met the Spiral Calendar. Lieten de ‘tides’ ons twee nieuwsbrieven terug nog gedurende enkele dagen in de steek – Wall Street steeg waar de ‘tides’ een daling aangaven – de laatste nieuwsbrief was nagenoeg gelijk aan hetgeen voorspeld was. Twee van de zes draaipunten deden -1 dag, de overige draaipunten waren op de dag nauwkeurig. Zie hier de voorspelling in de laatste nieuwsbrief (ook hieronder nog gratis te downloaden):

Samenvattend inclusief inversies                Mogelijke posities
Top Wall Street vr. 6 / ma. 9 augustus.       Short
Bodem Wall Street wo. 11 / do. 12 augustus.
Top Wall Street vr. 13 / ma. 16 augustus.    Short
Bodem Wall Street di. 17 augustus.
Top Wall Street do. 19 augustus.                 Short
Bodem Wall Street vr. 20 / ma 23 augustus.

De bijgaande grafiek (zie weekblad) illustreert de bewegingen van de S&P-future.

Robert Taylor, de schrijver van het boek Paradigm, geeft aan dat hij voor het vinden van bodems in de markt uitsluitend de lage waterstanden hanteert van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur (de lokale openingstijden van Wall Street). Voor de toepasbaarheid van de waterstanden van Wall Street op andere beurzen en dus buiten deze openingstijden is het handig om te kijken naar de S&P-future. Hierin wordt namelijk van zondagnacht tot vrijdagavond (Nederlandse tijd) non-stop gehandeld.
De bewegingen van de S&P-future wijken bovendien soms sterk af van de S&P500-index. Zo zagen we bijvoorbeeld dat de S&P500-index op donderdag 1 juli al een bodem bereikte en de Dow Jones op vrijdag 2 juli, terwijl de S&P-future (Wall Street was dicht op maandag 5 juli) dat pas op dinsdag 6 juli deed. In het bijgaande overzicht staan vier draaipunten vermeld op 2 verschillende dagen. In drie van de vier gevallen vindt het draaipunt in het weekend plaats en is het dus niet duidelijk of het draaimoment op vrijdag danwel op maandag plaatsvindt. In één geval wijzen de ‘tides’ naar twee achtereenvolgende dagen, waardoor ik ze allebei heb opgenomen.
Wat zeggen de Â’tidesÂ’ en de Spiral Calendar voor deze week? Laten we om te beginnen, kijken naar de hoge waterstanden van deze week.
Voor het vinden van een top in de markt zoeken we de laagste waarde bij de ‘high tides with the greatest value’. De laagste waarde geeft namelijk de minste aantrekkingskracht van de zon en de maan aan en daarmee een top in de markt. We constateren dat van 28 augustus tot en met 1 september sprake is van 146 cm. In mijn nautische software kan ik doorklikken naar de niet afgeronde waarden. Die zijn achtereenvolgens 147, 146, 146, 146 en 147 cm. Zondag 29 augustus, maandag 30 augustus en dinsdag 31 augustus wijzen derhalve alle drie naar een top.
Kijken we naar de zogenaamde ‘tidal sum’ (de optelsom van alle extreme waarden in deze periode), dan zien we het volgende:
 
Vanaf de hoge waarde op 27 augustus (584 cm) zien we het totaal der waterstanden (dat wil zeggen: de hoogste en laagste hoge waterstanden, hoogste en laagste lage waterstanden en de hoogste en laagste ‘tidal swings’) dalen tot 533 op zowel 1 als 2 september. Een lage ‘tidal sum’ zegt in principe dat er een top in de markt ligt. De achterliggende waarden geven voor 2 september een lagere waarde dan voor 1 september, waardoor ik 2 september aanhoud als draaipunt.

Op zichzelf zou dit suggereren dat de beurzen gaan stijgen tot 2 september. Echter, als gevolg van mijn inversie-indicator moet de conclusie anders luiden. Deze indicator zegt dat vrijdag 27 augustus een inversie optreedt. Dat betekent dat de markt op of na vrijdag 27 augustus niet gaat stijgen maar juist gaat dalen. Die daling zou volgens de tidal sum dus moeten aanhouden tot 2 september. Inmiddels zien we dat de beurzen door middel van een krachtige rally gekozen hebben voor 31 augustus als datum voor de bodem, hetgeen meer in lijn is met wat de ´high tides with the greatest value´ zeggen. Echter, mijn ervaring met de ´tidal sum´ is dat deze niet voor niets 2 september als draaipunt aangeeft, dus mogelijk krijgen we op Wall Street nog aanvullende zwakte op of rond 2 september. Hoe dan ook, op 3 september én op 5 september voorspelt mijn indicator opnieuw inversies. Na 2 september mag derhalve nog meer herstel verwacht worden alvorens de beurzen begin volgende week weer verder dalen. Waar de bodem ligt van de daling melden we volgende week.
Elmer Hogervorst
http://www.goudtekoop.nl
www.hogervorstadvies.nl
http://weblog.goudtekoop.nl
http://www.twitter.com/goudtekoop
Elmer Hogervorst is auteur van de tweewekelijkse publicatie ‘de Zon, de Maan en uw Beleggingen’. U kunt gratis het exemplaar van 8 augustus 2010 hier downloaden. Stuur een email om zonder verdere verplichtingen een gratis exemplaar te ontvangen.
Voor de grafieken en tabellen verwijzen wij u naar ons weekblad.