Meer garantie kan je als belegger niet wensen (Jack Hoogland)