Meer indicaties kan je niet wensen (Jack Hoogland)

Een dik jaar geleden lanceerden we ons rapport “De Nieuwe Subprime Crisis”, waarmee we inspelen op het barsten van de enorme bubbel die vanaf 2011 is ontstaan op de Amerikaanse markt voor auto’s en autoleningen. Jarenlang kochten Amerikanen massaal auto’s. Met geleend geld.

Een derde deel van die leningen werden verstrekt aan mensen uit de “Subprime categorie”, ofwel uit de financiële onderklasse. Mensen van wie je vooraf al weet dat ze vroeg of laat in de problemen zullen komen. Dat ze hun lening niet zullen aflossen.
Maar uiteraard waren we te vroeg. Zoals met alle bubbels uit het heden en verleden, blijven ze langer voortduren dan je voor mogelijk houdt. In dit geval vooral omdat kredietverstrekkers massaal leningen met langere looptijd (tot zelfs 7 jaar!) begonnen te verstrekken.
Op het plaatje hierboven zien we hoe enorm hard het totale saldo aan uitstaande autoleningen is gestegen. Maar liefst 2,5 keer zo hard als de Amerikaanse economie. De bubbel is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Met als gevolg dat hij nóg harder zal barsten.
Nu zien we de zaken veranderen.