MKB dreigt te bezwijken

De focus van de markt lijkt zich te verplaatsen van de financiële sector naar de economie.
Beleggers lijken sinds gisteren andere zorgen te hebben. Na de financiële crisis… De focus van de markt lijkt zich te verplaatsen van de financiële sector naar de economie.
Beleggers lijken sinds gisteren andere zorgen te hebben. Na de financiële crisis concentreren zij zich nu op de economische crisis.
MF: Men heeft er niet lang van kunnen genieten. Na de uitzinnige euforie van vrijdag, was het met de hausse van gisteren al gauw gedaan toen de markten zich op de economische stagnatie in de wereld richtten. Zowel op het vlak van de resultaten van de ondernemingen als de vooruitzichten voor de groei of de verwachtingen met betrekking tot de werkeloosheid
Die berichten stemmen niet vrolijk. Een van de voornaamste oorzaken is dat het krediet aan ondernemingen door de banken volledig of bijna volledig is stil komen te liggen En dat is misschien wel het enige verwijt wat men aan het Europese plan kan maken: Het mist elke verplichting voor de banken die geholpen zijn om nu hun rol op zich te nemen in de financiering van de economie.
Alles is gericht op de grote ondernemingen maar het is het midden- en kleinbedrijf (MKB) dat te lijden heeft.
MF: De situatie voor de kleine ondernemingen is tegenstrijdig. Tijdens de vette jaren hebben de banken hen nauwelijks geld geleend. Ze gebruikten hun kapitaal liever om op de markten te speculeren. Het MKB heeft dus niet kunnen profiteren van de euforie van de lage rentevoet en van de enorme toename van het krediet. Zij hebben dus geleerd met een minimaal krediet te leven.
Maar op het ogenblik is zelfs dat minimale krediet, wat nodig is voor het dagelijks functioneren van de bedrijven, stop gezet. En de surseances van betaling, die vaak het voorportaal van het faillissement vormt, neemt hand over hand toe.
Maar de regering heeft toch laten weten dat meer dan € 20 miljard ter beschikking komt voor krediet aan het MKB?
MF: U zegt het goed, heeft laten weten. Vraag maar eens aan eens aan een middelgrote onderneming met liquiditeitsproblemen of het toegang heeft tot deze zogenaamd beschikbare fondsen.  De regering moet snel komen met een financieringsplan voor het MKB en met een directe financiering aan datzelfde MKB, buiten de banken om die hun werk niet doen en eigenlijk nooit gedaan hebben.
Een in omvang spectaculair plan als men niet wil dat het aantal faillissementen snel zal toenemen en daarmee de werkloosheid. Een plan ook in principe gelijkend op het reddingsplan voor de banken met een investeringsfonds voor het MKB met een kredietgarantiefonds. Net zoals dat voor de banken het geval was, gaat het hier om leven of dood.

Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.