MKB in de penarie

Alle aandacht gaat uit naar de grote banken. Het MKB verdient echter de volledige steun.
Gisteren werd er een ondersteuningsplan aangekondigd voor de economie in Frankrijk van de… Alle aandacht gaat uit naar de grote banken. Het MKB verdient echter de volledige steun.
Gisteren werd er een ondersteuningsplan aangekondigd voor de economie in Frankrijk van de kant van Nicolas Sarkozy.
MF: Een plan wat steunt op een oppermachtig fonds, de mythe van de laatste tien jaar, en van een toename van de rol van de Staat in de economie. Ik zal hier niet al te veel uitweiden over deze oppermachtige fondsen, een zeer omvangrijk marketing concept van de laatste tijd wat op geen enkele of bijna geen enkele realiteit berust.

Sarkozy is in de val gelopen. Jammer voor hem. Nee, het is op het vlak van het midden- en kleinbedrijf dat ik ongerust ben.. Ik denk dat Sarkozy de laatste tijd wat teveel onder de groten der aarde heeft vertoefd en te weinig met de kleine ondernemers. Alles wat hij aankondigt voor het MKB is gebakken lucht, maar het MKB heeft wel wat anders nodig. Die hebben geld nodig om de salarissen eind oktober te kunnen betalen en geld om hun dagelijkse gang van zaken te kunnen financieren.
 
Maar de overheid heeft al meer dan € 20 miljard krediet ter beschikking  van het MKB gesteld.
MF: Ik kom elke dag mensen uit het MKB tegen. Die hebben nog steeds niets gezien van iets dat op een euro lijkt. Aan een krediet komen of enige ondersteuning verkrijgen lijkt een beetje op het nemen van een hindernisbaan.
Bovendien vormt de € 20 miljard een druppel op een gloeiende plaat vergeleken bij de tientallen miljarden aan krediet die verdwenen zijn bij de hulp aan de banken. De banken hebben hun loketten gesloten voor de ondernemers, zij nemen het geld van de staat, zij bereiden zich voor op het in ontvangst nemen van het geld van de spaarders in een PEA (Aandelen Beleggings Plan) wat zij vanaf januari 2009 mogen openen maar zij zullen daarvan niets of bijna niets geven aan het MKB.
 
U bent echt kwaad.
MF: Meer dan dat zelfs. De situatie in Frankrijk bij het MKB is een even gevaarlijke bom als die  bij de banken. De banken hebben nog nooit banen geschapen, zij hebben de dramatische toestand veroorzaakt die wij op het ogenblik meemaken. Het is alleen het MKB wat voor de banen zorgt.
Deze maand nog zullen er duizenden  de brui aan geven, met een verlies aan banen wat in de tienduizenden zal gaan belopen. Maar door zich te veel boven alles te verheffen, maakt de president dezelfde fout als wat er bij de banken de laatste jaren is gebeurd.
De virtuele economie is hem naar het hoofd gestegen en hij vergeet de echte economie. Dat is jammer.

Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.