Nep Goud (Lodewijk Hof)

Nep goud, helaas is het in omloop. Maar we moeten er wel op bedacht zijn. Een stukje kunnen we ons risico afdekken met solide investeringen in de goud sector. Maar er is meer wat we doen.
Het vervalsen van goud is een veel gebruikt iets. Het is nodig voor overheden om inflatie toe te kunnen passen. Dit hebben de Romeinen met hun munten gedaan. De mensen verloren hun vertrouwen in de munt en het Romeinse Rijk werd doorverwezen naar de geschiedenis boeken.
De overheid is heel simpel: nep goud is fraude en dus onteigenen we het. Maar de grote vraag is: is het dan nep of probeert de overheid simpelweg haar tekorten op een makkelijke methode te dichten?


Iedere groep in de samenleving heeft een eigen methode om tegen goud aan te kijken.
Politici – Goud heeft historische waarde. Het bezit bij particulieren en bedrijven ontmoedigen we zeer. Als het even kan onteigenen we het.
Sporters – Goud, wat is dat.
Centrale bankiers – We snappen niet hoe de goud prijs tot stand komt. We snappen niet hoe de mensen zo verzot op goud zijn, immers hebben wij ons eigen munt systeem en we werken er hard aan,
Ambtenaren – Niemand hoeft goud te hebben. Het moet daarom van criminele bron afkomstig zijn en we onteigenen het,
Bankiers – Er is geen analisten rapport over goud, het betaalt geen dividenden. Waarom zou je iets uit de grond willen halen om het weer in de grond te stoppen. Laat mij met uw geld aan het werk gaan en dan kan het meer worden.
Verstandige investeerders – Goud is een mooie verzekering tegen inflatie. Het stelt ons in staat ons vermogen te handhaven en te bewaken. We kunnen geleidelijk aan geld verdienen, maar we hebben liever geld dat in het geval van een oorlog zijn waarde heeft,

Hoe al deze mensen naar goud kijken is helder. Sommige weten amper wat goud is, anderen ontmoedigen het bezit. De reden is simpel: ze snappen het niet of het ondermijnt hun positie. Stel dat wij nu allemaal besluiten niet meer te betalen met een door inflatie verarmende munt maar met een gouden munt? Dan is het hele centrale bank elite groepje werkloos.
Ik zal er niet omheen draaien. Ik ga voor fysiek goud en dat zal, uiteraard, buiten Europa opgeslagen worden. Ik vertrouw de Europese politici niet. Herinnert u de toezegging dat er geen cent naar de Grieken zou gaan? Okee, een cent was het niet. Miljarden wel. Vertrouwt u iemand die zo met geld om gaat uw financiële toekomst toe? Ik niet. Daarom volg ik wat er in het Goud Rapport  staat. Gaat u dat ook doen of laat u uw financiële toekomst aan inflatie en leugenaars over?