New Deal

Er moet snel een nieuwe economische New Deal komen, bij voorkeur op wereldschaal.
Nicolas Sarkozy heeft zijn internationale topoverleg over de financiële crisis gekregen en… Er moet snel een nieuwe economische New Deal komen, bij voorkeur op wereldschaal.
Nicolas Sarkozy heeft zijn internationale topoverleg over de financiële crisis gekregen en men spreekt over een Bretton Woods.
 MF: En daar maakt men de fout. Ik wil even een historisch feit in herinnering brengen. De overeenkomsten van Bretton Woods die in juli 1944 tussen de geallieerde landen ondertekend werden waren uitsluitend monetaire en economische overeenkomsten. Geen financiële overeenkomsten.
Het ging er voornamelijk om de internationale handel die door de oorlog teniet was gedaan weer te herstellen en een alternatief te vinden voor het systeem van de gouden standaard die na de crisis van ‘29 in stukken was gevallen.
De voornaamste maatregelen zijn de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds, de oprichting van de Wereld Bank, maar vooral de aanvaarding van de Gold Exchange Standard, een systeem van een vaste wisselkoers, gebaseerd op de dollar en indirect daarmee met het goud. Dus totaal niet te vergelijken met de huidige crisis die niet monetair van aard is. Het zijn alleen de valutamarkten die de krach van 2008 zonder schokken doorstaan hebben..
 
Als we het niet meer over een nieuw Bretton Woods kunnen spreken, hoe moeten we het dan noemen?
MF: Ik herhaal: de financiële “New deal.” Kort na zijn aantrede lanceert Roosevelt de honderd dagen van de Financial New Deal. Hij herstelt de basis van het Amerikaanse financieel stelsel, een stelsel wat veel andere landen zal inspireren. Een New Deal die als twee druppels water lijkt op de maatregelen die door de groep van Europese landen genomen is.

Driekwart van de Amerikaanse banken wordt onder voogdij van het ministerie van financiën geplaatst. Men creëert de SEC met strenge regels voor de werkwijze waaraan men zich te houden heeft, in tegenstelling tot wat nu gebeurd is, een garantiefonds voor de spaargelden van de spaarders en binnen het kader van de Glass Steagall Act worden de spaarbanken en investeringsbanken gescheiden. Dit om te voorkomen dat zaken zoals die van mijnheer Kerviel of de Spaarbank hun weerslag  hebben op het geld van de rekeninghouders.
 
En dat is wat men heeft gedaan?
MF: Heel precies dat ja. Je moet uiterst consequent een logische lijn doortrekken. Maar omdat we het nu toch over het verleden hebben, we moeten ons wel bedenken dat Roosevelt een fout maakte die wij nu bezig zijn te herhalen. Hij dacht dat de Financial New Deal voldoende zou zijn om de economische machine weer op gang te brengen. Hij heeft de financiële machine weer op gang gebracht maar het bleef in de Verenigde Staten wel stagneren.
Het was nodig dat hij drie jaar later met een economische New Deal kwam. Maar het was te laat. En het was alleen dank zij de oorlog dat de Verenigde Staten uit de crisis van ’29 konden geraken. Laten we dus ophouden nog langer over Bretton Woods te praten. Dat is een historische vergissing en laten we vlug beginnen met een Economische New Deal op wereldschaal of op zijn minst Europese schaal in werking te stellen.

Euroland Finance, opgericht in januari 1999 door de huidige CEO Marc Fiorentino, is een onafhankelijke investeringsbank, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) en goedgekeurd door de CECEI. Disclaimer Fiorentino: niet van toepassing.