Obama is de nieuwe president van Amerika

Vandaag het nieuws van morgen lezen. Dat zou wat zijn, als dat zou kunnen. Toch is het minder onwaarschijnlijk dan menigeen denkt. Zo durf ik met een gerust hart te stellen dat Obama de nieuwe president… Vandaag het nieuws van morgen lezen. Dat zou wat zijn, als dat zou kunnen. Toch is het minder onwaarschijnlijk dan menigeen denkt. Zo durf ik met een gerust hart te stellen dat Obama de nieuwe president van Amerika wordt. U zult zeggen: waarop baseer je dat dan? Op het feit dat hij het in de polls beter doet dan McCain?
De polls, zie de grafiek in het weekblad, liegen er inderdaad niet om: een duidelijke voorsprong voor Obama. En toch is het antwoord op uw vraag: neen. Die polls zijn namelijk het gevolg van iets anders, namelijk van de effectenbeurs.
Laat ik het uitleggen: veel partijen houden zich bezig met het bestuderen van het effect van de verkiezing van een Republikeinse of Democratische president op de beurskoersen. Het leerstuk van Socionomics draait het precies om: wat is het effect van de beurskoersen op de verkiezing van een president? Het is ook veel logischer om daar omgekeerd naar te kijken. Immers, de beurzen zijn de meest perfecte graadmeters van de gemoedstoestand van grote groepen mensen, van de kudde, zogezegd. Stijgt de beurs dan zijn we positief, samenwerkend en vol vertrouwen. Bij flink dalende beurzen vermindert ons vertrouwen en slaat het om in angst, aversie en afkeer. Zie het overzicht in het weekblad.

Hoe heeft de beurs het in 2008 tot nu toe gedaan? Ik vertel u waarschijnlijk niets nieuws als ik zeg dat de koersen flink omlaag gingen. Zie de grafiek van de Dow Jones in het weekblad. Kijk nu naar hetzelfde overzicht van de polls als hierboven, maar dan op zijn kop en gespiegeld (zie het weekblad). Ziet u de gelijkenis met de grafiek van de Dow Jones?
Het leerstuk van Socionomics gaat ervanuit dat de beurzen zich in patronen bewegen. Invloeden van buitenaf kunnen hooguit op de korte termijn het sentiment raken en een kortstondige invloed op de beurzen hebben. Trendmatig is het effect echter te verwaarlozen. Vanuit die optiek is het dan ook zinloos om het effect van een presidentsverkiezing op de beurskoersen te onderzoeken, want dat effect is trendmatig niet van invloed.
Omgekeerd zien we dus dat als de gemoedstoestand van de kudde pessimistischer wordt, dit zijn weerslag heeft op hoe men denkt over de zittende president en/of zijn partij. Doordat de beurzen dit jaar fors onderuitgegaan zijn, is men negatief geworden over president Bush en de Republikeinse partij. Om die reden zal Amerika Barack Obama verkiezen als de nieuwe president. In de afgelopen 200 jaar had Socionomics zonder uitzondering gelijk als het om de verkiezing van de president ging. Het ligt dan ook voor de hand om nu hetzelfde te mogen verwachten.
Elmer Hogervorst
info@hogervorstadvies.nl
www.hogervorstadvies.nl
Elmer Hogervorst begeleidt vermogende particulieren. Als fiscaal-jurist coacht hij prijswinnaars in de Staatsloterij op het gebied van estate planning, financiële planning en beleggingen. Daarnaast geeft hij trainingen met betrekking tot kuddediergedrag, de wereldeconomie en patroonherkenning. Waar de meeste schrijvers het effect van menselijk gedrag op de beurs als uitgangspunt nemen, kijkt Elmer juist naar het effect van de beurs op het menselijk gedrag. De publicaties van het Amerikaanse Socionomics Institute zijn daarin leidend.
Voor de bijbehorende grafieken verwijzen wij u naar het weekblad.