Resterende sterkte?

De aandelenmarkten zijn sinds begin september bezig aan een indrukwekkende stijging, met vooral de Amerikaanse indices in een hoofdrol met stijgingen van 8-10%. De laatste dagen lijkt de klad er in Europa… De aandelenmarkten zijn sinds begin september bezig aan een indrukwekkende stijging, met vooral de Amerikaanse indices in een hoofdrol met stijgingen van 8-10%. De laatste dagen lijkt de klad er in Europa een beetje in te komen, maar op Wall Street is het vooralsnog nog altijd sterk: de indices noteren daar iets onder de weerstanden.
De vraag is nu wie de kar gaat trekken: trekt Europa de boel omlaag of zullen de Amerikanen de boel nog eenmaal omhoog sleuren via een opwaartse uitbraak?
Voorkeursscenario
De beweging vanaf 195 punten verliep via een groot ABC-patroon en dit betekent dat de index niet impulsief omhoog is gegaan (geplaatste langere termijn bodem), maar correctief (tussentijdse bodem). De A- en B-golf van dit patroon zijn inmiddels geplaatst en de C-golf lijkt definitief geplaatst op 358,23 punten (zie de grafiek).
In het grotere plaatje kregen we in de afgelopen maanden een zeer wispelturige AEX voorgeschoteld. De beslissing wil maar niet vallen en langere termijn beleggers wachten geduldig op een duidelijk signaal dat het mis zal gaan. De bevestiging dat de index op weg is naar 195 punten, en lager, is er nog altijd niet: hiervoor zou de index onder 296,50 punten moeten sluiten. In dat geval krijgen we een serieuze overlapping voor de lange termijn.
Samenvattend
• De tussentijdse bodem is geplaatst op 194,99 punten: Golf (1).
• Golf (2) vanaf 194,99 punten lijkt nu via een ABC-patroon te zijn getopt op 358,23 punten.
• Golf (3) is inmiddels actueel. Onder 296,50 punten (op slotbasis) krijgen we een bevestiging van een negatief lange termijn scenario.
Korte termijn
Dé daling die de AEX uiteindelijk onder 195 punten zal brengen, lijkt van start te zijn gegaan vanaf 358,23 punten. Na de ontwikkelingen van de afgelopen maanden is mijn voorkeurstelling als volgt:
• Subgolf 1 binnen golf (3) kwam ten einde op 307,71 (7 mei 2010).
• Subgolf 2 (herstel op subgolf 1) ging vervolgens van start en deze correctie ging via een ingewikkeld patroon (expanded flat) uiteindelijk naar 343,32 punten.
• Subgolf 3 is inmiddels actueel.
2010 laat tot dusverre een moeilijk patroon zien, met in wezen een zijwaartse AEX. Voor het grotere plaatje is een uitbraak uit de zone 300-360 wenselijk, zodat er meer duidelijkheid komt. Bovenstaande telling is de voorkeurstelling. Hier is allereerst van belang dat de top van subgolf 2 (343,32 punten) niet opwaarts doorbroken mag worden. Zou dit wel gebeuren, dan moet ik aannemen dat subgolf 2 nog niet geplaatst is. In dat geval is er ruimte voor verdere stijging tot maximaal 358,23 punten. Subgolf 2 mag theoretisch namelijk 100% terugveren.
Mocht Wall Street haar weerstanden (Dow 10.800-10.820 punten en S&P 1150 punten) opwaarts kunnen uitnemen, dan verwacht ik de AEX binnenkort richting 346-350 punten. Uiteraard dient de index daarvoor af te rekenen met de weerstandszone 340/343 punten.
Conclusie
De AEX heeft in het afgelopen jaar koersoverlappingen laten zien welke niet meer behoren bij een impulsieve stijging vanuit de EW-theorie. De C-golf (in het grotere plaatje) lijkt eerder dit jaar gezet op 358,23 punten.
De overlapping rond 311 punten is een schot voor de boeg. Er ligt waarschijnlijk in de komende maanden/jaren nog veel meer dalingspotentieel in het verschiet. De ultieme ‘trigger’ voor een trendwijziging van de markt ligt daarbij nog altijd op een stand van 296,50 punten. Hieronder is de daling richting 195 punten, en mogelijk lager, met grote waarschijnlijkheid begonnen voor de komende maanden/jaren.
De stop-loss voor bovenstaand grote termijn scenario ligt op 358 punten. Op de korte termijn is er nog wat resterende sterkte mogelijk naar 346-350 punten. Een AEX onder 329 punten is nu een negatief signaal.
Leon van Dam
Optiespecialist
Voor de grafiek verwijzen wij naar ons weekblad.