‘Sell in May and go away’?

De maand juni is begonnen. Het wordt tijd om ons voor te bereiden op een economisch barre zomer. De oude beurswijsheid die ons maant om in mei te verkopen en in september weer terug te keren, is natuurlijk… De maand juni is begonnen. Het wordt tijd om ons voor te bereiden op een economisch barre zomer. De oude beurswijsheid die ons maant om in mei te verkopen en in september weer terug te keren, is natuurlijk aardig, maar voor een gedegen beursstrategie heeft deze een waarde die te vergelijken is met de relevantie van de Enkhuizer Almanak voor de weersverwachtingen. Voor de beurs dienen we toch vooral te kijken naar de onderliggende economische waarden.
Herstel nog niet nabij
Het IMF liet bij monde van haar directeur weten dat het voorbarig is op korte termijn herstel te verwachten. Dit impliceert dat de opleving van de laatste maand geen economische basis heeft. Ook de Nederlandse economie vertoont weinig tekenen van herstel. Zo werd bevestigd dat consumenten aanzienlijk minder uitgeven, waar het producentenvertrouwen al zeer laag bleek.
General Motors (bijna) failliet
De auto-industrie heeft het zwaar. Dit is natuurlijk een open deur, maar het houdt de gemoederen bezig. De voorgestelde herstructurering van de financiën bij General Motors is niet gelukt en een faillissement voor het concern lijkt onafwendbaar. Niet alleen heeft het omvallen van deze Amerikaanse reus een grote uitwerking op de economisch vertrouwen van het publiek, ook moet gevreesd worden voor vele banen. Zelfs bij overname van delen van het concern leert de ervaring dat banenverlies helaas niet uit te sluiten is.
Verenigde Staten als land
De Verenigde Staten staan er als land ook niet riant voor. Eerder schreef ik al over de slechte financiële huishouding van het land en de problemen van de schuldenberg. De urgentie van het probleem begint steeds duidelijker te worden. President Obama wist het al treffend te verwoorden door te stellen dat ‘het geld nú op is’. Daarnaast liep de rente op staatsleningen snel op. Dit geeft aan dat het ook voor de Staat moeilijker aan het worden is om alsmaar bij te lenen. En dat terwijl er steeds meer nieuw geld nodig zal zijn om het begrotingstekort op te heffen. Wordt dus vervolgd.
We mogen weer short
Niet alleen leert een oude beurswijsheid ons in mei te verkopen, ook kunnen we straks weer onbeperkt short gaan. Het verbod op short selling dat de AFM in de paniek van afgelopen najaar had ingesteld, is per 1 juni opgeheven. Hiermee kan er dus weer short worden gegaan op financiële instellingen. Uit deze maatregel mag niet de conclusie getrokken worden dat de AFM nu inschat dat het ergst wel achter de rug is. Het zijn namelijk niet de economische achtergronden die tot de opheffing van de maatregel hebben geleid, maar de klachten van financiële partijen die betoogden dat short selling nodig was voor een goede werking van het financiële systeem.
Mogelijkheden
De slechte berichten, matige economische situatie en de geringe vooruitzichten op herstel zorgen voor een negatieve houding ten opzichte van de beurs. Daar komt nog bij dat een correctie op de recente stijging in de lijn der verwachting ligt. Voor een keer zal ik meedoen met de ‘kalenderbeleggers’: mijn blik is deze maand naar beneden gericht.
Simon Haas
www.deaandeelhouder.nl
Geraadpleegde bronnen:
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien
/rtlz/2009/weken_2009/22/betten6992956.xml
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties
/conjunctuurbericht/inhoud/maand/2009-05-28-m01.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties
/conjunctuurbericht/inhoud/verwachting/2009-05-26-m09.htm
http://money.cnn.com/2009/05/27/news/companies
/gm_bond_offer/index.htm?postversion=2009052711
http://www.deaandeelhouder.nl/weblog/Haas/2009/
3/26/druk_op_de_dollar_i/
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz
/2009/weken_2009/21/0524_1715_obama_het_geld_
is_op.xml
http://money.cnn.com/2009/05/27/markets/markets
_newyork/index.htm?postversion=2009052717 ; N.B. CNN spreekt tevens over zorgen in de markt betreffende een mogelijke golf aan nieuwe staatsleningen (gezien het begrotingstekort) en de vraagcapaciteit die daar tegenover staat.
http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentID=12376