`Sterke halfjaarcijfers leiden niet tot hogere koersen`

`Sterke halfjaarcijfers leiden niet tot hogere koersen`

Beursgoeroes rekenen op een sterk cijferseizoen op het Damrak, maar zijn er niet van overtuigd dat sterke halfjaarcijfers zich in de komende maanden zullen gaan vertalen in hogere aandelenkoersen. De…

`Sterke halfjaarcijfers leiden niet tot hogere koersen`

Beursgoeroes rekenen op een sterk cijferseizoen op het Damrak, maar zijn er niet van overtuigd dat sterke halfjaarcijfers zich in de komende maanden zullen gaan vertalen in hogere aandelenkoersen. De meningen lopen uiteen van aandelenkoersen die sterke kwartaalcijfers al hebben ingeprijsd, tot de verwachting van een zomerrally. Daarnaast zijn goeroes ook verdeeld over de soevereine schuldenproblematiek. Eén goeroe ziet in de oplopende rendementen op Zuid-Europese staatsobligaties een totaal gebrek aan vertrouwen in de noodregeling van 750 miljard euro. Andere goeroes zijn minder pessimistisch en stellen dat de zaak tot rust lijk te zijn gekomen.

“Alle signalen staan op groen, de winstcijfers zullen goed zijn,” aldus Corné van Zeijl, senior portfolio manager bij SNS. Van Zeijl: “De vraag is in hoeverre we dat gaan terugzien in de beurskoersen.” Van Zeijl stelt dat aandelenbeurzen het historisch gezien niet goed doen in de zomermaanden. “De laatste zomerrally was in 1997, maar eindigde in tranen. In augustus en september was het dramatisch, zoals vaak het geval is.” De AEX steeg van 366 punten begin juni tot net geen 460 punten begin augustus. Een maand later was echter een groot deel van de winst weer verdampt. Hierop was 2009 in zekere zin een uitzondering. Juni was een tegenvallende maand, maar van de tweede week van juli tot aan eind augustus liep de AEX op van 244 punten tot tegen de 300 punten. In de daaropvolgende maanden wist de AEX de winsten vast te houden.

Harde dollar en zwakke euro positief voor cijferseizoen

Naast sterke bedrijfswinsten ziet Van Zeijl de hardere dollar als een tweede impuls voor de korte termijn. “Ik heb wel eens uitgerekend dat als de dollar 10 procent stijgt, de winsten – en dus ook de koersen, met 4 procent omhoog moeten.” De dollar is sinds begin dit jaar ten opzichte van de euro gestegen van 1,45 tot rond de 1,20. Afgelopen weken beweegt de euro/dollar rond de 1,22. Het grootste deel van de voornaamste fondsen aan het Damrak profiteert van een harde dollar, stelt Van Zeijl. Uitzonderingen zijn de vastgoedbedrijven en navigatiespecialist TomTom, dat veel inkoopt in dollars maar verkoopt in euro’s. “Taxaties naar aanleiding van de hogere dollar zijn wat omhoog gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook gelijk 1 op 1 in de koersen wordt verwerkt – en dat is ook niet gebeurd.”

Ook Cees Smit van Today’s Brokers stelt dat de zwakkere euro een positieve effect heeft gehad op de kwartaalcijfers. Volgens hem heeft de markt echter al rekening gehouden met deze ontwikkeling. “Wij denken dat we heel erg hard vooruit zijn gelopen op positieve cijfers,” aldus Smit. “Je zou het niet verwachten als je naar de niveaus kijkt, maar het is toch ingeprijsd.” Daarom verwacht ik geen rally.” Smit wijst daarnaast ook op de sterke eerstekwartaalcijfers, die weinig tot geen effect hadden op de beurs. De AEX zakte einde april van tegen de 360 punten tot een dieptepunt van 305 punten op 25 mei nadat beleggers de Europese schuldencrisis en de flash-crash op Wall Street voorgeschoteld kregen. Smit gaat uit van een zijwaartse beweging van het Damrak in de komende maanden.

Herstel economie VS stottert

Zowel Smit als Van Zeijl maken zich zorgen over de macro-economische ontwikkelingen. Smit richt zijn pijlen vooral op de VS, wijzend op de tegenvallende macrocijfers die in juni bekend zijn gemaakt. In mei bedroeg de banengroei, 413.000, waarvan het overgrote deel was toe te schrijven aan tijdelijke overheidsbanen. De banengroei in de private sector bedroeg slechts 41.000, beduidend minder dan de 180.000 waar vooraf op was gerekend. Verder vielen de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt sterk tegen en werd de economische groei over het eerste kwartaal voor de tweede keer naar beneden bijgesteld. “We zijn er verbaasd over dat de Amerikaanse beurzen het relatief beter hebben gedaan dan een aantal beurzen in Europa,” stelt Smit, wijzend op de Amerikaanse macrocijfers. “De CAC staat -20 procent voor het jaar in dollars gerekend, de AEX staat -14 procent in dollars en de DAX -10 procent in dollars.” De belangrijkste Amerikaanse aandelenindex – de S&P – heeft dit jaar 4 procent verloren.

Ook van Zeijl noemt het opvallend dat de correlatie tussen de harde dollar en stijgende Europese beurzen niet lijkt te gelden, iets dat hij toeschrijft aan de rol van de dollar als veilig haven tijdens de Europese schuldencrisis. “Europa zou het aanmerkelijk beter moeten doen dan Amerikaanse indices. Maar nu zie je het tegenovergestelde. Wij denken dat die correlatie weer wordt recht getrokken.”

Double dip in eurozone

Kijkend voorbij de horizon verwacht Van Zeijl een double-dip recessie in de eurozone als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen. De schrik om van de kapitaalmarkten te worden uitgesloten is er bij de euro-landen na de Griekse schuldencrisis goed in komen te zitten. Regeringsleiders beloven de begrotingen op orde te krijgen, ook als dat ten koste gaat van het herstel. Dominique Strauss-Kahn, de topman van het IMF, lijkt de ommezwaai te personificeren. Hij wierp zich na de top van de ministers van Financiën van de G20 op 4 en 5 juni in Zuid-Korea op als “de voorvechter van bezuinigen” nadat hij sinds januari 2008 een van de grootste pleitbezorgers van stimuleringsmaatregelen was geweest. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, kondigde op 8 juni aan tot 2014 80 miljard euro te bezuinigen. De maatregelen moeten het begrotingstekort in 2013 hebben teruggebracht van 5,0 procent tot 3,0 procent, de limiet volgens de Maastricht-norm. Een week later volgde Frankrijk met een pakket bezuinigingsmaatregelen van 45 miljard euro, bedoelt om eveneens in 2013 te voldoen aan de norm van 3 procent. Griekenland en Spanje hebben het mes diep in de overheidsbegroting gezet in de hoop om de tekorten van meer dan 10 procent onder controle te krijgen.

Van Zeijl vervolgt: “Daar is bij gekomen dat de verwachtingen voor de Amerikaanse economische groei een tikkeltje minder zullen zijn”, wijzend op de minder optimistische toon van de Fed over de Amerikaanse economie tijdens de laatste monetaire vergadering. “Mijn verwachting is richting deflatie, wat slecht is voor aandelen.” Van Zeijl stelt dat oplopende inflatie ook als risico wordt gezien, maar dat niet duidelijk is wat in de markt is geprijsd.

Bullish is contrair

Wilfried Steentjes van Steentjes Vermogensbeheer rekent wel op een stijgende beurs deze zomer. “We zijn in het eerste kwartaal lager gegaan op uitspraken van politici en niet op die van bedrijven.” Steentjes ziet het cijferseizoen positief tegemoet, wijzend op het ontbreken van winstwaarschuwingen. “We hebben geen winstwaarschuwing gezien, behalve Nokia.” Maar Nokia had een specifiek probleem: Apple.” De vermogensbeheerder noemt daarnaast uitspraken van Aart van der Gaag, directeur van de uitzendbranche organisatie ABU, in de Financiële Telegraaf afgelopen week. Van der Gaag wees op de stijging van de werkgelegenheid voor uitzendkrachten van 9 procent in april en mei. De ABU-directeur zei te verwachten dat de stijgende trend zich de komende maand zal doorzetten. Daarnaast bleek uit het periodieke onderzoek van Business Roundtable onder CEO’s dat meer dan driekwart van de topmannen het komend half jaar een omzetstijging verwacht. “Ik denk dat we heel snel naar de 370 kunnen, aldus Steentjes.”

Steentjes zegt niet te verwachten dat de soevereine schuldproblemen van de PIIGS-landen roet in het eten zullen gaan gooien. Steentjes: “Welk probleem kun je nu nog krijgen? We gaan van hype naar hype. Als er rust is, zou je een verdere stijging van de beurs mogen verwachten. De grootste zorgen zijn ingeprijsd.” Ook Van Zeijl zegt niets uit de hoek van Griekenland en andere PIIGS te verwachten, alhoewel er niets valt uit te sluiten. De hogere spreads op Grieks staatspapier noemt hij “puur kunstmatig”, veroorzaakt door indexfondsen die noodgedwongen uit de obligaties moeten stappen. Afgelopen week bereikten spreads tussen 10-jarig Grieks staatspapier en Duitse bunds niveaus van kort voor de noodregeling van 750 miljard euro. Portugal haalde afgelopen week met succes 943 miljoen euro uit de markt, maar betaalde daar wel 1 procentpunt meer voor dan een maand geleden. Spanje zag donderdag het rendement op een 5-jarige emissie eveneens oplopen, zij het dat de stijging slechts een tiende procentpunt bedroeg. Volgens Smit zijn de oplopende spreads een motie van wantrouwen in de eurozone als geheel. “Dat Griekenland niet vertrouwt wordt, zegt meer over de rest van Europa. De garantie wordt niet serieus genomen – erger dan dat kan je het niet hebben.”

Door: Arne Petimezas, ABM Financial News.

 

info@abmos.nl of +31(0)50-711 39